LỊCH KIỂM TRA TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

LỊCH KIỂM TRA TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

LỊCH KIỂM TRA TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

LỊCH KIỂM TRA TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

LỊCH KIỂM TRA TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ
LỊCH KIỂM TRA TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ
Trang chủ Tiểu học HỌC TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định Đánh giá học sinh Tiểu học (sau đây gọi tắt là TT30);

Căn cứ Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là TT22)

Căn cứ công văn số 3287/GDĐT-TH ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2017 - 2018 (sau đây gọi tắt là cv 3287);

Căn cứ công văn số 3779/GDĐT-TH ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra định kì Cuối  HKI năm học 2017-2018 cấp Tiểu học;

Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký lập kế hoạch tổ chức kiểm tra Học kì 1 năm học 2017 - 2018.

 

LỊCH KIỂM TRA

 

Ngày thi

Buổi

Khối

Môn

Thời Gian

Thời lượng

Ghi chú

Từ 12/12 đến 16/12/2017

Theo TKB

3, 4, 5

Tin học

Theo TKB

Theo TKB

 

Thứ ba

12/12/2017

Sáng

4

Khoa học

9g20 – 10g00

40 phút

15 phút

(nhận đề và di chuyển)

5

Khoa học

9g20 – 10g00

40 phút

Thứ tư 13/12/2017

Sáng

4

Sử và Địa

7g30 – 8g10

40 phút

5

Sử và Địa

7g30 – 8g10

40 phút

Thứ tư

13/12/2017

Sáng

2

Anh văn

9g10 – 10g50

100 phút

4

Anh văn

7g30 – 8g45

100 phút

Thứ năm

14/12/2017

Chiều

3

Anh văn

14g00 – 15g15

70 phút

Thứ sáu

15/12/2017

Sáng

5

Anh văn

7g30 – 8g45

70 phút

Thứ ba

19/12/2017

Sáng

4

Tiếng Việt

9g20 – 11g00

100 phút

5

Tiếng Việt

9g20 – 11g00

100 phút

Thứ tư

20/12/2017

Sáng

4

Toán

9g10 – 9g50

40 phút

5

Toán

9g10 – 9g50

40 phút

Thứ năm

21/12/2017

Sáng

1

Tiếng Việt

8g10 – 11g00

170 phút

2

Tiếng Việt

8g10 – 11g00

170 phút

3

Tiếng Việt

8g10 – 11g00

170 phút

Thứ sáu

22/12/2017

Sáng

1

Toán

9g10 – 9g45

35 phút

2

Toán

9g10 – 9g50

40 phút

3

Toán

9g10 – 9g50

40 phút

 

Chú ý:

 • Giáo viên coi thi có mặt lúc 7g15  (buổi sáng) để nhận đề kiểm tra;
 • Ngoài thời gian kiểm tra các lớp học bình thường.

           

 

Quận 11, ngày 6 tháng 12 năm 2017

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Lê Bình Phương Mai

Tin tức khác

Kế hoạch năm học
 • 2017 - 2018
 • ..........
 • KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG TẠI CƠ SỞ TĐT lúc 7g30 ngày thứ bảy 02/12/2017.
 • KIỂM TRA HỌC KỲ 1 từ thứ hai ngày 11/12 đến thứ bảy 23/12/2017
 • Toàn trường NGHĨ TẾT DƯƠNG LỊCH 2018 thứ hai ngày 01/01/2018
 • HỘI NGHỊ CMHS LẦN 2 tại lớp lúc 8g00 ngày chủ nhật 04/02/2018
 • Sơ kết và phát thưởng HSKTX lúc 18g30 ngày thứ tư 07/02/2018
 • Hội xuân và phát thưởng cấp Tiểu học lúc 7g30 ngày thứ năm 08/02/2018
 • Sơ kết HK1 tại CSTDT lúc 7g30 ngày thứ sáu 09/02/2018
 • Họp HĐSP lần 2 tại HT L6 LÚC 13g30 ngày thứ bảy 09/02/2018 tại CS TĐT
 • Họp Chi bộ Đảng tại CSTDT lúc 17g00 ngày thứ sáu 09/02/2018
 • NGHĨ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2018 từ ngày thứ bày 10/02/2018 đến hết ngày chủ nhật 25/02/2018
Tin tức - Sự kiện
Lịch
Video
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Icon 08.39742324
Văn phòng BVT
08.38638103 - 08.38638104
Văn phòng TĐT
08.39742324 - 08.39742325
Liên kết website
backtop