CAM KẾT GIÁO DỤC

     

      Chính sách xã hội hóa giáo dục đã khuyến khích nhiều trường Ngoài Công lập được thành lập, cạnh tranh về chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Sự cạnh tranh này vừa là cơ hội cũng vừa là thách thức, đòi hỏi từng thành viên trong tập thể Hội đồng sư phạm có ý thức về trách nhiệm và tự bồi dưỡng năng lực chuyên môn, cộng đồng trách nhiệm vì sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

 

 

Thầy TRẦN VĂN HIẾU - Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 

      Trong bối cảnh “xã hội hóa giáo dục” như hiện nay, từ lãnh đạo đến đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường đều ý thức được “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Tình hình giáo dục trong hoàn cảnh lịch sử mới vừa mở ra nhiều cơ hội cho người làm công tác giáo dục đồng thời cũng là những thách thức mới đòi hỏi từng thành viên trong tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường không chỉ trau dồi đạo đức nhà giáo mà còn phải không ngừng học tập, cập nhật kiến thức, “rèn đức, luyện tài” theo xu hướng toàn cầu hóa, đổi mới giáo dục. Sự đồng lòng, nhất trí, đồng tâm hiệp lực từ Ban Lãnh đạo nhà trường đến đội ngũ giáo viên, nhân viên là điều kiện tiên quyết làm nên thế mạnh trong Hội đồng sư phạm trường Trương Vĩnh Ký, góp phần kiện toàn bộ máy lãnh đạo và cơ chế hoạt động chung trong nhà trường.

 

       Chức năng: Trường Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Trương Vĩnh Ký là đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TpHCM; tổ chức và hoạt động theo sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục giúp học sinh phát triển ý thức công dân, ý thức cộng đồng, hoàn thiện nhân cách, kỹ năng sống, thực hiện trách nhiệm và quyền lợi của công dân; giúp học sinh phát triển tâm, sinh lý, kỹ năng giao tiếp và quan hệ xã hội; phát triển sức sáng tạo và cảm thụ thẩm mỹ; biết cách học và tự học để trở thành những công dân hữu dụng trong tương lai.

       Nhiệm vụ: Thực hiện quá trình dạy và học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo TpHCM, tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo cho học sinh 3 cấp học (TH, THCS và THPT) gồm 12 khối lớp.

- Tổ chức giảng dạy, học tập theo mục tiêu, chương trình giáo dục; xác nhận văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền;

- Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của mình;

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội cần thiết và có ý nghĩa;

Thực hiện theo tinh thần khẩu hiệu “Có kỷ luật là có tất cả”, nhà trường chú trọng giáo dục học sinh có ý thức trong cuộc sống, tạo cho các em có môi trường học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh; tự thân vận động hơn là nhờ vào sự giúp đỡ của người khác; tự rèn giũa, tu chỉnh bản thân mình để trở thành người có ích cho xã hội mai sau. 

        Dưới sự tham mưu của các Tổ, Bộ phận, sự hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện của Ban Giám Hiệu và sự đầu tư mạnh về tài chính của Hội đồng quản trị; Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký là một trong những ngôi trường có cơ sở vật chất khá khang trang và hiện đại, đạt trên chuẩn chung của các trường trong cả nước và Thành phố.

       Với sự hình thành và phát triển ổn định 23 năm qua, nhà trường đã đặt ra những hướng đi mới trong tương lai phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội:

 

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

      SỨ MỆNH: Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký là nơi hoàn thiện nhân cách, phát triển phẩm chất - năng lực và chấp cánh khát vọng cho thế hệ trẻ.

      TẦM NHÌN: Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký là trường phổ thông tiên tiến theo theo xu thế hội nhập, là niềm tự hào của phụ huynh và học sinh khi đến trường.

      GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, năng động, sáng tạo.

    PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG: Giáo dục học sinh phát huy năng lực học tâp, rèn luyện phẩm chất đạo đức, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, tập thể và xã hội.

 

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

      - Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng: Coi trọng công tác phát triển đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ giáo viên, nhân viên. Phát huy tinh thần dân chủ, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, nhằm xây dựng nhà trường tiên tiến, hiện đại, kết hợp “dạy người - dạy chữ”, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ, hoàn thiện hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục.

      - Định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, quán triệt nội dung “Về chất lượng phải là chất lượng toàn diện”: Mục tiêu giáo dục toàn diện là kim chỉ nam xuyên suốt mục tiêu chiến lược của nhà trường, chú trọng rèn luyện nhân cách, rèn luyện sức khỏe cho học sinh, giúp các em có các kỹ năng mềm - kỹ năng sống để học sinh có tố chất phù hợp, hòa nhập cộng đồng - thích ứng với hội nhập trong xã hội hiện đại.

 

CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

     - Nâng cao giá trị truyền thống của nhà trường: Kế thừa và phát huy các truyền thống “Tôn sư, trọng đạo”, “Tiên học lễ, hậu học văn”; “Uống nước, nhớ nguồn’… của cha ông, nâng cao giá trị truyền thống của nhà trường qua các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm hàng tháng…

      - Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Kiện toàn và ổn định chất lượng đội ngũ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, có kế hoạch quy hoạch đội ngũ. Đào tạo và trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý có tâm huyết với nghề. giáo viên đạt trình độ trên chuẩn,

 

      - Thực hiện công tác chuyên môn:

       + Thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn, kỉ luật, kỉ cương để nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo an toàn trường học, thực sự là môi trường giáo dục “trường học thân thiện, học sinh tích cực, nhà trường xanh - sạch - đẹp”. Nâng cao uy tín thương hiệu về ngôi trường có chất lượng giáo dục toàn diện.

       + Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo nghiên cứu bài học; tổ chuyên môn đầu tư, chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình chủ động, linh hoạt và xây dựng chủ đề dạy học dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình theo quy định.

       + Tiếp tục triển khai các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học “Lấy người học làm trung tâm”, thực hiện “rèn chữ” đi đôi với “dạy người”; vận dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, chú trọng hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn;

       + Vận dụng sáng tạo, linh hoạt để hỗ trợ từng môn học đảm bảo chất lượng đầu ra về tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông và đậu Đại học, Cao đẳng.

      - Tăng cường công tác kiểm tra và phổ biến pháp luật;

      - Nâng cao chất lượng quản lý Nhà trường bằng công nghệ thông tin ;

      - Tăng cường mối quan hệ giữa Nhà trường - Gia đình – Xã hội, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế ;

      - Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất: Đầu tư cơ sở vật chất, trang bị các trang thiết bị phục vụ các hoạt động dạy - học và rèn luyện thể chất đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện và  đáp ứng yêu cầu mới của Thông tư 32/2018/TT-BGD.

 

 

backtop