CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình giáo dục bậc Tiểu học:

  • Có bộ Tiêu chuẩn học tập và các tiêu chí đánh giá được chuẩn hóa theo chương trình của Bộ Giáo dục.
  • Chương trình giúp nuôi dưỡng sự chủ động và tự lập dưới hình thức để học sinh tự chủ trì hoạt động, áp dụng theo mô hình tổ chức các hoạt động giáo dục Tiểu học tiên tiến hiện nay.
  • Các hoạt động tích hợp giúp học sinh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực học tập bao gồm: Toán học, Nghệ thuật ngôn ngữ, Cảm xúc – Xã hội, Nghệ thuật sáng tạo, Khoa học, Phát triển thể chất và sức khỏe.
  • Chương trình được cân đối phù hợp, nhằm giáo dục học sinh theo các tiêu chuẩn, thực hiện đổi mới yêu cầu giáo dục.
  • Trường học 2 buổi 1 ngày
  • Chương trình giúp học sinh trở nên độc lập, tự tin vào bản thân, là một bước đệm tốt để các em sẵn sàng bước vào bậc Trung học.
  • Chương trình tiếng Anh do giáo viên người nước ngoài phụ trách - trong các hoạt động học tập, vui chơi, nhằm khuyến khích sự tự tin, chủ động trong giao tiếp tiếng Anh của trẻ.

Điểm đặc biệt trong chương trình giáo dục của nhà trường là chú trọng trang bị kỹ năng tình cảm xã hội và tính tự lập cho trẻ. Qua quá trình học tập, giáo viên sẽ giúp trẻ rèn luyện kỹ năng quản lý bản thân và trách nhiệm xã hội, kỹ năng thoát hiểm, các kỹ năng mềm, cảm xúc xã hội phù hợp với lứa tuổi.

Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố:

                         + Năm học 2020-2021 đối với lớp 1;

                + Năm học 2021-2022 đối với lớp 2.

Chương trình giáo dục bậc Trung học cơ sở - Trung học phổ thông:

- Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng, định hướng chương trình phát triển năng lực học sinh, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực của học sinh, hướng học sinh là trung tâm .

- Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

+ Năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6;

+ Năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10;

+ Năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11;

+ Năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

- Chú trọng giáo dục – đào tạo, phát triển toàn diện học sinh qua các hoạt động Ngoại khóa – dã ngoại, hoạt động phong trào, tiết học Ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, hoạt động thể dục thể thao…

 

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop