CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

27/05/2021

       Đào tạo một thế hệ trẻ ưu tú, đủ năng lực hội nhập quốc tế vừa là sứ mệnh vừa là cam kết mà Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký kiên định theo đuổi kể từ ngày thành lập.

 ...

Xem tiếp 
backtop