ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP KHỐI 10 NĂM HỌC 2022-2023

 

 

Kính gửi: Quý Cha mẹ học sinh – Khối 10 năm học 2022-2023.

Căn cứ Kế hoạch số 770/ KH-BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

Căn cứ công văn số 2522/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2022-2023;

Căn cứ nội dung buổi Hội nghị chuyên môn Giáo dục trung học năm học 2022-2023 ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường;

Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký thông báo đến quý CMHS về điều chỉnh hình thức tổ chức học tập khối 10 năm học 2022-2023 như sau:

        - Nhà trường nhận học sinh đủ điều kiện vào lớp 10 theo Quy định tuyển sinh. Học sinh được lựa chọn tổ hợp môn học bất kỳ - phù hợp với năng lực bản thân và định hướng nghề nghiệp - theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

        - Phương thức tổ chức: Tổ chức lớp học 2 buổi/ ngày dựa trên 8 môn học/ hoạt động giáo dục bắt buộc và 4 môn học tự chọn. Cụ thể:

          +  Nhóm 08 môn học/ Hoạt động giáo dục bắt buộc: Toán; Ngữ văn; Ngoại ngữ 1 (Anh văn); Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Giáo dục địa phương.

          +  Cụm chuyên đề bao gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 1 (Anh văn).

          +  Nhóm môn học lựa chọn:

Định hướng

Học sinh lựa chọn 04 môn

trong 09 môn sau đây

Khoa học Tự nhiên

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Khoa học Xã hội

Địa lí

Giáo dục kinh tế
và pháp luật

Công nghệ và nghệ thuật

Công nghệ

Tin học

Âm nhạc

MĨ thuật

 

 

         Lưu ý: Học sinh cân nhắc kỹ khi lựa chọncần ổn định nhóm môn học suốt 3 năm lớp 10, 11 và 12.

         Với những chỉ đạo mới từ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, vì quyền lợi học tập của học sinh, kính đề nghị quý CMHS và học sinh khối 10 năm học 2022-2023 liên hệ Văn phòng 2 cơ sở để điều chỉnh môn học lựa chọn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/8/2022.

Trân trọng!

 

QUÝ CHA MẸ HỌC SINH TRUY CẬP LINK ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh81tOUnfO8abrJ7SMVwi82U9lp_r8FbkAxvcL4k6LqrwYDg/viewform

                                                                      

HIỆU TRƯỞNG

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop