KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

 

       Căn cứ công văn số 3884/GDĐT-TrH ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn kiểm tra HKI cấp THPT năm học 2016-2017;
       Căn cứ công văn số 1190/GDĐT-PT ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn kiểm tra HKI cấp THCS năm học 2016-2017,
       Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký lập kế hoạch tổ chức kiểm tra Học kỳ 1 năm học 2016-2017.

-     Thực hiện tốt cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.
-     Tổ chức kỳ kiểm tra đảm bảo: Đúng quy chế, nghiêm túc, chính xác, an toàn, chất lượng.
-     Cấp THCS: Kiểm tra tập trung các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Sinh học khối 6, 7, 8, 9 và môn Hóa học khối 8, 9 theo lịch và đề kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11. Các môn còn lại tổ chức kiểm tra tại lớp từ 05/12/2016 đến 10/12/2016 theo đề kiểm tra của nhà trường.
-     Cấp THPT: Kiểm tra tập trung các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học theo lịch và đề kiểm tra của nhà trường từ 13/12/2016 đến 17/12/2016. Các môn còn lại tổ chức kiểm tra tại lớp từ 05/12/2016 đến 10/12/2016 theo đề kiểm tra của trường.


 


Lịch kiểm tra: 

 
Ngày kiểm tra Buổi Khối Môn (thời lượng) Thời gian
Thứ ba 13/12/2016 Sáng 11,12 Ngữ văn (120 phút) 7g15 → 9g15
Sinh học (50 phút) 10g00 → 10g50
9 GDCD (45 phút) 7g15 → 8g00
Chiều 10 Ngữ văn (90 phút) 13g15 → 14g45
Sinh học (45 phút) 15g30 → 16g15
8 GDCD (45 phút) 13g15 → 14g00
Thứ tư 14/12/2016 Sáng 11,12 Toán (90 phút) 7g15 → 8g45
Lịch sử (50 phút) 10g00 → 10g20
6 GDCD (45 phút) 7g15 → 8g00
Chiều 10 Toán (90 phút) 13g15 → 14g45
Lịch sử (45 phút) 15g30 → 16g15
7 GDCD (45 phút) 13g15 → 14g00
Thứ năm 15/12/2016 Sáng 11,12 Tiếng Anh (60 phút) 7g15 → 8g15
Vật lý (50 phút) 9g00 → 9g50
9 Ngữ văn (90 phút) 7g15 → 8g45
Sinh học (45 phút) 9g30 → 10g15
Chiều 10 Tiếng Anh (60 phút) 13g15 → 14g15
Vật lý (45 phút) 15g00 → 15g45
8 Ngữ văn (90 phút) 13g15 → 14g45
Sinh học (45 phút) 15g30 → 16g15
Thứ sáu 16/12/2016 Sáng 11,12 Địa lý (50 phút) 7g15 → 8g05
Hóa học (50 phút) 8g50 → 9g40
6 Ngữ văn (90 phút) 7g15 → 8g45
Sinh học (45 phút) 9g30 → 10g15
Chiều 10 Địa lý (45 phút) 13g15 → 14g00
Hóa học (45 phút) 14g45 → 15g30
7 Ngữ văn (90 phút) 13g15 → 14g45
Sinh học (45 phút) 15g30 → 16g15
Thứ bảy 17/12/2016 Sáng 11,12 GDCD (50 phút) 7g15 → 8g05
10 GDCD (45 phút) 8g45 → 9g30
9 Toán (90 phút) 7g15 → 8g45
Lịch sử (45 phút) 9g30 → 10g15
Chiều 8 Toán (90 phút) 13g15 → 14g45
8 Lịch sử (45 phút) 15g30 → 16g15
CHỦ NHẬT ....... ...... ................. ..............
Thứ hai 19/12/2016 Sáng 6 Toán (90 phút) 7g15 → 8g45
6 Lịch sử (45 phút) 9g30 → 10g15
Chiều 7 Toán (90 phút) 13g15 → 14g45
7 Lịch sử (45 phút) 15g30 → 16g15
Thứ ba 20/12/2016 Sáng 9 Hóa học (45 phút) 7g15 → 8g00
9 Địa lý (45 phút) 9g00 → 9g45
Chiều 8 Hóa học (45 phút) 13g15 → 14g00
8 Địa lý (45 phút) 15g00 → 15g45
Thứ tư 21/12/2016 Sáng 6 Vật lý (45 phút) 7g15 → 8g00
6 Địa lý (45 phút) 9g00 → 9g45
Chiều 7 Vật lý (45 phút) 13g15 → 14g00
7 Địa lý (45 phút) 15g00 → 15g45
Thứ năm 22/12/2016 Sáng 9 Tiếng Anh (60 phút) 7g15 → 8g15
9 Vật lý (45 phút) 9g00 → 9g45
Chiều 8 Tiếng Anh (60 phút) 13g15 → 14g15
8 Vật lý (45 phút) 15g00 → 15g45
Thứ sáu 23/12/2016 Sáng 6 Tiếng Anh (60 phút) 7g15 → 8g15
Chiều 7 Tiếng Anh (60 phút) 13g15 → 14g15


          Chúc các em bước qua kỳ kiềm tra với kết quả tốt nhất.

 
-------------------------------------------------

Tác giả bài viết: Ban biên tập

Nguồn tin: Trương Vĩnh Ký

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop