KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

     Căn cứ văn bản số 4231/GDĐT-TrH ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I cấp THPT năm học 2017-2018;
     Căn cứ công văn số 1314/GDĐT-PT ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn kiểm tra HKI cấp THCS năm học 2017-2018;
     Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký lập kế hoạch tổ chức kiểm tra Học kỳ I năm học 2017-2018 như sau:

 

1. Cấp THCS: Kiểm tra tập trung các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Sinh học khối 6, 7, 8, 9 và môn Hóa học khối 8, 9 theo lịch và đề kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11. Các môn còn lại tổ chức kiểm tra tại lớp từ 04/12/2017 đến 09/12/2017 theo đề kiểm tra của nhà trường.

 

1. Cấp THPT: Kiểm tra tập trung các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học theo lịch và đề kiểm tra của nhà trường từ 12/12/2017 đến 16/12/2017. Các môn còn lại tổ chức kiểm tra tại lớp từ 04/12/2017 đến 09/12/2017 theo đề kiểm tra của trường.

 

LỊCH KIỂM TRA KHỐI THCS

 

Thứ, ngày Buổi Khối Môn (thời lượng) Thời gian Ghi chú
Thứ hai 11/12/2017 Sáng 9 GDCD (45 phút) 7g15 → 8g00  
Chiều 8 GDCD (45 phút) 13g15 → 14g00  
Thứ ba 12/12/2017 Sáng 6 GDCD (45 phút) 7g15 → 8g00  
Chiều 7 GDCD (45 phút) 13g15 → 14g00  
Thứ tư 13/12/2017 Sáng 9 Ngữ văn (90 phút) 7g15 → 8g45  
9 Sinh học (45 phút) 9g30 → 10g15  
Chiều 8 Ngữ văn (90 phút) 13g15 → 14g45  
8 Sinh học (45 phút) 15g30 → 16g15  
Thứ năm 14/12/2017 Sáng 6 Ngữ văn (90 phút) 7g15 → 8g45  
6 Sinh học (45 phút) 9g30 → 10g15  
Chiều 7 Ngữ văn (90 phút) 13g15 → 14g45  
7 Sinh học (45 phút) 15g30 → 16g15  
Thứ sáu 15/12/2017 Sáng 9 Toán (90 phút) 7g15 → 8g45  
9 Lịch sử (45 phút) 9g30 → 10g15  
Chiều 8 Toán (90 phút) 13g15 → 14g45  
8 Lịch sử (45 phút) 15g30 → 16g15  
Thứ hai 18/12/2017 Sáng 6 Toán (90 phút) 7g15 → 8g45  
6 Lịch sử (45 phút) 9g30 → 10g15  
Chiều 7 Toán (90 phút) 13g15 → 14g45  
7 Lịch sử (45 phút) 15g30 → 16g15  
Thứ ba 19/12/2017 Sáng 9 Vật lý (45 phút) 7g15 → 8g00  
9 Địa lý (45 phút) 9g00 → 9g45  
Chiều 8 Vật lý (45 phút) 13g15 → 14g00  
8 Địa lý (45 phút) 15g00 → 15g45  
Thứ tư 20/12/2017 Sáng 6 Vật lý (45 phút) 7g15 → 8g00  
6 Địa lý (45 phút) 9g00 → 9g45  
Chiều 7 Vật lý (45 phút) 13g15 → 14g00  
7 Địa lý (45 phút) 15g00 → 15g45  
Thứ năm 21/12/2017 Sáng 9 Tiếng Anh (60 phút) 7g15 → 8g15  
9 Hóa học (45 phút) 9g00 → 9g45  
Chiều 8 Tiếng Anh (60 phút) 13g15 → 14g15  
8 Hóa học (45 phút) 15g00 → 15g45  
Thứ sáu 22/12/2017 Sáng 6 Tiếng Anh (60 phút) 7g15 → 8g15  
Chiều 7 Tiếng Anh (60 phút) 13g15 → 14g15  
     
Chú ý: 1. Giờ GV coi thi có mặt: Buổi sáng: 6g45; buổi chiều: 12g45  
  2. HS khối 9 nghỉ học chính khóa buổi chiều các ngày 11, 13, 15, 19, 21/12/2017;
  3. HS khối 8 nghỉ học chính khóa buổi sáng các ngày 11, 13, 15, 19, 21/12/2017;
  4. HS khối 7 nghỉ học chính khóa buổi sáng các ngày 12, 14, 18, 20, 22/12/2017;
  5. HS khối 6 nghỉ học chính khóa buổi chiều các ngày 12, 14, 18, 20, 22/12/2017;
  6. HS khối 8,9 nghỉ học bồi dưỡng, thể dục buổi chiều các ngày 11, 13, 15, 19, 21/12/2017;
  7. HS khối 6,7 nghỉ học bồi dưỡng, thể dục buổi chiều các ngày 12, 14, 18, 20, 22/12/2017;
 

8. Ngoài các ngày kiểm tra, học sinh học bình thường (chính khóa, bồi dưỡng, thể dục)./.

   
LỊCH KIỂM TRA KHỐI THPT
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ, ngày Buổi Khối Môn (thời lượng) Thời gian Ghi chú
Thứ ba 12/12/2017 Sáng 11,12 Ngữ văn (120 phút) 7g15 → 9g15 Ngữ văn 11 (90 phút)
Sinh học (50 phút) 10g00 → 10g50 Sinh học 11 (45 phút)
Chiều 10 Ngữ văn (90 phút) 13g15 → 14g45  
Sinh học (45 phút) 15g30 → 16g15  
Thứ tư 13/12/2017 Sáng 11,12 Toán (90 phút) 7g15 → 8g45  
Lịch sử (50 phút) 9g30 → 10g20 Lịch sử 11 (45 phút)
Chiều 10 Toán (90 phút) 13g15 → 14g45  
Lịch sử (45 phút) 15g30 → 16g15  
Thứ năm 14/12/2017 Sáng 11,12 Tiếng Anh (60 phút) 7g15 → 8g15  
Vật lý (50 phút) 9g00 → 9g50 Vật lý 11 (45 phút)
Chiều 10 Tiếng Anh (60 phút) 13g15 → 14g15  
Vật lý (45 phút) 15g00 → 15g45  
Thứ sáu 15/12/2017 Sáng 11,12 Địa lý (50 phút) 7g15 → 8g05 Địa lý 11 (45 phút)
Hóa học (50 phút) 8g45 → 9g35 Hóa học11 (45 phút)
Chiều 10 Địa lý (45 phút) 13g15 → 14g00  
Hóa học (45 phút) 14g45 → 15g30  
Thứ bảy 16/12/2017 Sáng 11,12 GDCD (50 phút) 7g15 → 8g05 GDCD 11 (45 phút)
10 GDCD (45 phút) 8g45 → 9g30  

 

     
Chú ý: 1. Giờ GV coi thi có mặt: SÁNG: 6g45, CHIỀU: 12g45  
  2. HS khối 11,12 nghỉ học chính khóa buổi chiều các ngày 12, 13, 14, 15/12/2017;
      HS khối 10 nghỉ học chính khóa buổi sáng các ngày 12, 13, 14, 15, 16/12/2017.
  3. HS khối 12 ở lại dò bài đến 15g20 buổi chiều các ngày 12, 13, 14, 15/12/2017.
  4. HS khối 10,11,12 nghỉ học BD-PĐ, thể dục, nghề các ngày 12,13,14,15/12/2017.
  5. Thứ bảy ngày 16/12/2017 sau khi kết thúc môn kiểm tra cuối cùng học sinh được ra về.
         
                                                     Quận 11, ngày 22 tháng 11 năm 2017
        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop