LỊCH KIỂM TRA VÀ THI

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2022 - 2023

22/04/2023

Căn cứ văn bản số 3995/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đạo tạo về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh trung học năm học 2022 – 2023;

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023 của trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh...

Xem tiếp 

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

20/10/2021

Do trong điều kiện học sinh không thể đến trường tại thời điểm kiểm tra, đánh giá vì tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Thực hiện kỳ kiểm tra giữa học kỳ I năm...

Xem tiếp 
1
backtop