LỊCH KIỂM TRA VÀ THI

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2022 - 2023

22/04/2023

Căn cứ văn bản số 3995/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đạo tạo về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh trung học năm học 2022 – 2023;

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023 của trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh...

Xem tiếp 

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

20/10/2021

Do trong điều kiện học sinh không thể đến trường tại thời điểm kiểm tra, đánh giá vì tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Thực hiện kỳ kiểm tra giữa học kỳ I năm...

Xem tiếp 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

19/09/2018
- Thực hiện chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục rà soát nắm bắt tình hình học sinh giữa năm học để có biện pháp giúp đỡ các học sinh yếu kém, đồng thời theo dõi việc đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học...
Xem tiếp 

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ THÁNG 3/2016

07/02/2017
1. Giờ giáo viên coi thi có mặt: 13G00; 2. Lớp học sinh giỏi khối 12 học bình thường, học sinh học môn nào được miễn thi định kỳ môn đó, nếu giờ thi trùng giờ học thì nghỉ học để đi thi./.
Xem tiếp 

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

04/10/2017
Căn cứ công văn số 1055/GDĐT – THCS ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn kiểm tra giữa HKI cấp THCS năm học 2017-2018; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017-2018...
Xem tiếp 
1
backtop