LỊCH KIỂM TRA VÀ THI

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

19/09/2018
- Thực hiện chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục rà soát nắm bắt tình hình học sinh giữa năm học để có biện pháp giúp đỡ các học sinh yếu kém, đồng thời theo dõi việc đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học...
Xem tiếp 

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ THÁNG 3/2016

07/02/2017
1. Giờ giáo viên coi thi có mặt: 13G00; 2. Lớp học sinh giỏi khối 12 học bình thường, học sinh học môn nào được miễn thi định kỳ môn đó, nếu giờ thi trùng giờ học thì nghỉ học để đi thi./.
Xem tiếp 

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

04/10/2017
Căn cứ công văn số 1055/GDĐT – THCS ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn kiểm tra giữa HKI cấp THCS năm học 2017-2018; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017-2018...
Xem tiếp 

KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

07/02/2017
Căn cứ công văn số 3884/GDĐT-TrH ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn kiểm tra HKI cấp THPT năm học 2016-2017; Căn cứ công văn số 1190/GDĐT-PT ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn kiểm tra HKI cấp THCS năm...
Xem tiếp 

KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

05/12/2017
Căn cứ văn bản số 4231/GDĐT-TrH ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I cấp THPT năm học 2017-2018; Căn cứ công văn số 1314/GDĐT-PT ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn kiểm tra HKI cấp THCS năm học...
Xem tiếp 
2
backtop