LỊCH KIỂM TRA VÀ THI

KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

07/02/2017
Căn cứ công văn số 3884/GDĐT-TrH ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn kiểm tra HKI cấp THPT năm học 2016-2017; Căn cứ công văn số 1190/GDĐT-PT ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn kiểm tra HKI cấp THCS năm...
Xem tiếp 

KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

05/12/2017
Căn cứ văn bản số 4231/GDĐT-TrH ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I cấp THPT năm học 2017-2018; Căn cứ công văn số 1314/GDĐT-PT ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn kiểm tra HKI cấp THCS năm học...
Xem tiếp 
backtop