NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP "TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ"

19/02/2024

Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2023-2024; Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng...

Xem tiếp 

LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 2022 - 2023

17/04/2023

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2022-2023;

Giúp học sinh biết ngày giỗ tổ Hùng Vương là ngày 10-3 âm lịch hằng năm và ý nghĩa của ngày giỗ tổ.  Qua đó, giáo dục các em lòng biết ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước.

Giáo dục cho học sinh về...

Xem tiếp 
backtop