NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐỀ "NGÀY HỌC SINH - SINH VIÊN 09/01"

11/01/2021
- Phổ cập kiến thức cho học sinh biết lịch sử, ý nghĩa và vai trò của Học sinh – Sinh viên trong sự nghiệp phát triển và bảo vệ Tổ Quốc. - Truyền tải nguồn cảm hứng về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tốc, biết được lịch sử vẻ vang và vị trí, vai trò của học sinh,...
Xem tiếp 

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐỀ "HỘI VUI HỌC TẬP"

14/12/2020
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020 - 2021; - Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh; - Giúp học...
Xem tiếp 

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐỀ "DANH NHÂN TRƯƠNG VĨNH KÝ"

04/12/2020
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020-2021; Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh; Giúp học sinh tìm...
Xem tiếp 
backtop