NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐỀ "TÌNH YÊU THƯƠNG"

08/10/2019
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019-2020; - Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh. Vào...
Xem tiếp 

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐỀ "AN TOÀN THỰC PHẨM"

01/10/2019
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019-2020; Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh đồng thời giúp...
Xem tiếp 

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐỀ "PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI"

22/03/2019
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019; - Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh; - Nhằm giúp...
Xem tiếp 

RÈN LUYỆN THỂ CHẤT CHO HỌC SINH

31/07/2018
Hưởng ứng tinh thần, chỉ đạo của Sở, của Ngành về rèn luyện thể chất cho học sinh trong nhà trường phổ thông đồng thời giúp cho học sinh nội trú có một thể chất lành mạnh, tinh thần minh mẫn, sảng khoái, sức khỏe ổn định trong mỗi ngày học tập, sinh hoạt từ...
Xem tiếp 

NGOẠI KHÓA - THAM QUAN TẠI PHAN THIẾT

21/05/2018
Nhằm thực hiện đúng chương trình giáo dục của ngành về tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa. Tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực cho học sinh hoạt động vui chơi – giải trí nhằm giao lưu, học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết . Giúp học sinh có những thời gian...
Xem tiếp 

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP- TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

09/04/2018
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017-2018; - Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh; - Giáo dục...
Xem tiếp 
backtop