NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP- TÁC HẠI CỦA MA TÚY

02/04/2018
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017-2018; - Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh; - Giúp học sinh...
Xem tiếp 

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP- AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

26/03/2018
Nhằm giúp HS hiểu được khái niệm vệ sinh an toàn thực phẩm. Biết được định nghĩa về nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm. Qua đó giúp HS biết được các biện pháp giữ vệ sinh an toàn thực phẩm và cách lựa chọn thực phẩm phù hợp. Nhằm nâng cao nhân thức của HS trong công...
Xem tiếp 

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP- KHÁM PHÁ KHO TÀNG CÂU ĐỐ VIỆT NAM

19/03/2018
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017-2018; - Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh; - Giúp học sinh...
Xem tiếp 

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 - 3

05/03/2018
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017-2018; - Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh; - Nhằm giúp...
Xem tiếp 

MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN MẬT TUẤT 2018

26/02/2018
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017-2018; Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh; Giúp học...
Xem tiếp 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018

05/02/2018
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017-2018; - Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh; - Góp phần làm...
Xem tiếp 

SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

22/01/2018
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017-2018; Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh; Nhằm giúp HS tự...
Xem tiếp 
backtop