NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 2018-2019 - 20/10 YÊU THƯƠNG

15/10/2018
- Nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam. - Giúp HS trong trường nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ và tinh thần đoàn kết đấu tranh vì mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam thời...
Xem tiếp 

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 2018-2019 - Chủ đề "MẸ"

08/10/2018
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019; Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh.
Xem tiếp 
backtop