NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐỀ "MỪNG ĐẢNG QUANG VINH"

12/02/2019
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019; Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh; Giúp học sinh hiểu...
Xem tiếp 

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐỀ "MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019"

21/01/2019
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019; - Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh; - Chào mừng...
Xem tiếp 

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP "VƯỜN SINH HỌC"

18/01/2019
- Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2019-2020; - Căn cứ vào chỉ đạo của Hội đồng quản trị thực hiện mô hình “Chương trình rau sạch” - Nhằm nâng cao nhận biết của học sinh về an toàn vệ thực phẩm trong đó có nhận biết về nguồn rau sạch và...
Xem tiếp 

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐỀ "BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG"

24/12/2018
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019; - Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh. - Giúp học...
Xem tiếp 

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 2018-2019 - Chủ đề "AN TOÀN GIAO THÔNG"

05/11/2018
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018 - 2019, vào các kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẽ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh, hưởng...
Xem tiếp 

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 2018-2019 - Chủ đề "GIA ĐÌNH"

29/10/2018
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019; - Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh.
Xem tiếp 
backtop