QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP

10/05/2022

      Đào tạo một thế hệ trẻ ưu tú, đủ năng lực hội nhập quốc tế vừa là sứ mệnh vừa là cam kết mà Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký kiên định theo đuổi kể từ ngày thành lập.

 ...

Xem tiếp 

THỜI GIAN HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT

10/05/2022

 Để giáo dục học sinh có tính cách hòa đồng trong tập thể, không phân biệt về vật chất, tạo cho các em có cách nhìn bình đẳng trong sinh hoạt, chuyên cần trong học tập. Ban lãnh đạo nhà trường yêu cầu học sinh phải mặc...

Xem tiếp 

NỘI QUY HỌC SINH

10/05/2022

Học sinh trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký có nghĩa vụ thi hành nội quy sau đây:

Điều 1. Đi học đúng giờ

 

1. Sáng: Có mặt lúc...

Xem tiếp 

NỘI QUY THƯ VIỆN

10/05/2022

Để thỏa mãn nhu cầu đọc sách của bạn đọc, đồng thời bảo quản tốt sách, tài liệu tại phòng đọc. Thư viện trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký quy định như sau:

Xem tiếp 
backtop