THÔNG BÁO VỀ LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

 1. GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  1. Phụ huynh cần biết thông tin, thủ tục, hướng dẫn giải quyết công việc chung trong giờ hành chánh:

- Vui lòng liên hệ văn phòng nhà trường qua số điện thoại: (028)3.9742.324

- Liên hệ trực tiếp:

+ Về thông tin sinh hoạt của học sinh: liên hệ với GVQN KTX.

 • Từ 7g00 đến 15g00: GVQN trực buổi sáng tiếp nhận.
 • Từ 15g00 đến 20g00: GVQN lầu tiếp nhận.

GVQN tiếp PHHS tại phòng tiếp khách, tránh trường hợp để PHHS chờ đợi lâu.

+ PHHS chuyển trường, chuyển chế độ cho HS: liên hệ Tổ Học vụ - Giáo vụ.

+ Lý do khác: Tổ trưởng Hành chánh – Văn thư phụ trách tiếp.

Đối với những việc vượt quá thẩm quyền giải quyết, phải xin ý kiến BLĐ.

 1. Xin phép nghỉ học
 • Học sinh nghỉ học phải có Đơn xin phép theo mẫu quy định của nhà trường.

 Trường hợp PHHS ở xa, chưa có Đơn xin phép:

+ Nghỉ 1 ngày: PH có thể ủy quyền cho GVQN KTX viết Đơn xin phép cho HS (2 lần/1 Học kỳ).

+ Nghỉ 2 ngày: PH phải xin phép Phó Hiệu trưởng phụ trách giải quyết và báo cho GVCN biết, bổ sung Đơn xin phép khi HS vào lại nội trú.

+ Học sinh nghỉ học từ 3 ngày trở lên/Nghỉ trước và sau những kỳ nghỉ Lễ, Tết: PHHS phải xin phép BLĐ xem xét, giải quyết.

- GVQN trực KTX chuyển Đơn xin phép cho GVCN lớp để lưu hồ sơ.

 1. Giấy ra cổng
 • Học sinh nội trú muốn ra cổng trong tuần, phải có Giấy ra cổng do Phó Hiệu trưởng phụ trách (từ 7g00 đến 19g00) hoặc Tổ trưởng Tổ KTX (từ 19g00 đến 7g00) ký duyệt.
 • Khi HSNT bị bệnh, có Giấy xác nhận của bộ phận Y tế, GVQN đưa HS đi khám bệnh và chịu trách nhiệm về việc ra vào cổng của HS. Sau đó, GVQN báo cáo lại Tổ trưởng KTX và Phó Hiệu trưởng phụ trách, bổ sung Giấy ra cổng sau.

- Trường hợp học sinh đang học trên lớp (chính khóa hoặc luyện thi) xin nghỉ, PH phải xin phép trực tiếp GVCN và thầy TCN. Nếu PH đón HS ra khỏi nội trú:

+ Từ 7g00 đến 15g00: GVCN lớp phải thông báo cho GVQN trực KTX  để làm Giấy ra cổng cho HS.

+ Từ 15g00 đến 20g00: GVCN trực luyện thi phải thông báo cho GVQN – Trưởng lầu KTX để làm Giấy ra cổng cho HS.

- Các trường hợp đặc biệt, phải thông qua Ban Lãnh đạo xem xét giải quyết.

 1. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THAM QUAN KTX (Trong thời gian tuyển sinh).
 • Thời gian: Từ 10g00 - 10g30, thứ 6 và thứ 7 hàng tuần.
 •  PHHS phải đăng ký trước với nhân viên Tổ Học vụ - Giáo vụ hoặc GVQN KTX. (Chuyển danh sách cho C.Ngọc văn phòng). PH phải xuất trình CMND khi vào tham quan.
 1. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GỬI ĐỒ CHO HỌC SINH

- Thời gian gửi:

+ Từ thứ Hai – thứ Sáu: 12g00 đến 19g00

+ Thứ Bảy: 17g00 đến 20g00;

+ Chủ nhật: Sáng: 08g00 đến 11g00; Chiều: 14g00 đến 18g00.

- PH chỉ được gửi vật dụng sinh hoạt cá nhân như: quần áo, xà phòng, mì gói, sữa hộp..., không được gửi các loại thức ăn, đồ uống đã chế biến sẵn (dạng nước) nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các em.

- Nhân viên bảo vệ kiểm tra đồ PH gửi, cho PH điền vào Phiếu gửi đồ và thông báo cho GVQN.

- GVQN nhận đồ (nếu có) lúc 15g00 và 21g00 rồi chuyển trực tiếp đến HS.

 1. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THĂM HỌC SINH
 • Thời gian: Thứ bảy: 17g00 đến 20g00;

                      Chủ nhật: Sáng: 8g00 đến 11g00; Chiều: 14g00 đến 18g00.

-  PH đến thăm HS, cần liên lạc trước với GVQN để được giải quyết kịp thời.

- Khi vào thăm HS, PH xuất trình CMND tại phòng bảo vệ, gọi GVQN cho HS xuống gặp tại sảnh trước.

Những trường hợp đặc biệt, phải xin ý kiến Phó Hiệu trưởng phụ trách giải quyết.

5.  QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HỌC SINH RA VỀ CUỐI TUẦN

 • Thời gian ra về: Thứ Bảy, từ 12g00 đến 16g00
 • Ngoài những hoạt động chung theo Kế hoạch nhà trường, học sinh nội trú phải vào lại KTX trước 18g30 chủ nhật hàng tuần.

+ Đối với HS được PH đón: Phát Giấy ra cổng (màu xanh)

 • PH xuất trình CMND, Thẻ đưa rước HS và ký nhận đón trong Danh sách HS ra về cuối tuần.
 • Trường hợp đột xuất PH không đón, HS tự ra về: PH phải xin phép Phó Hiệu trưởng phụ trách giải quyết.

+ Đối với HS đã có Đơn xin ra về tự túc: Phát Giấy ra cổng (màu hồng): HS ký tên vào Danh sách rồi ra về.

 • Nhân viên bảo vệ kiểm tra và thu lại Giấy ra cổng, rồi gửi lại Tổ trưởng KTX.

Các trường hợp đặc biệt, phải thông qua Ban Lãnh đạo xem xét giải quyết.

 1. QUY ĐỊNH VỀ LIÊN LẠC GIỮA GVCN và GVQN KTX
 • Mỗi khối lớp sử dụng 2 sổ liên lạc, một của HS nam và một của HS nữ.
 • GVQN trưởng lầu gửi Sổ liên lạc tại phòng bảo vệ vào 06g30 để GVCN trao đổi thông tin về HS và gửi lại Sổ tại phòng bảo vệ vào 18g00 hàng ngày. GVQN trực cổng nhận lại sổ, gửi về các lầu để xử lý, giải quyết những vấn đề liên quan của HS và phản hồi đến GVCN lớp.
 1. QUY ĐỊNH VỀ DÒ BÀI
 • Học sinh phải dò bài, học bài, làm bài tập… theo thời khóa biểu ghi trong Sổ báo bài.
 • Thời gian: Chủ nhật đến thứ Sáu hàng tuần
 • Ca 1: 19g00 đến 20g30,
 • Ca 2: 21g30 đến 22g30, đối với những HS chưa thuộc bài ca 1, GVQN lầu dò bài tại sảnh mỗi lầu.
 1. QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ TRỰC CỦA GIÁO VIÊN QUẢN NHIỆM KTX
 • GVQN KTX phải trực theo lịch trực đã được Ban Lãnh đạo duyệt.
 • Giáo viên trực ngày: Từ 6g30 đến 15g00, nhiệm vụ:

+ Kiểm tra cơ sở vật chất và chấm điểm vệ sinh các phòng, các tầng lầu KTX;

+ Tập hợp các sổ trực gửi về văn phòng (cô Ngọc) nhập báo cáo ngày;

+ Nhận công văn tại văn phòng, chuyển về Tổ trưởng KTX xử lý, giải quyết;

+ Thực hiện: Đơn xin phép, Giấy ra cổng, đưa học sinh đi khám bệnh, cho HS lấy đồ và ký nhận khi có HS chuyển đổi chế độ hoặc rút hồ sơ…;

 

     NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy định này được triển khai đến PH và HS nội trú, các bộ phận có liên quan và đăng tải trên trang web của trường;

- Quy định này được điều chỉnh, bổ sung theo hoạt động thực tế của nhà trường;

- Tổ trưởng KTX triển khai quy định này đến GVQN KTX và nghiêm túc thực hiện.

- Quy định này đã được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                          

 • BLĐ (Giám sát);
 • TCN, GVCN;
 • TT KTX, GVQN;
 • Các tổ, bộ phận khối HC-QT;
 • Lưu: HC-VT, PC-ĐBCL.        

 

Quận 11, ngày 15 tháng 08 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop