TUYÊN TRUYỀN – HƯỚNG DẪN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

 

        Căn cứ Thông tư 06/2022/TT-BGDDT ngày 11/05/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục, Văn bản số 3660/BGDDT-CTHSSV ngày 26/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn trong các cơ sở giáo dục, Kế hoạch 2640/KH-GDDT-CTTT ngày 29/09/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo TpHCM về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ 13g45 - 15g20, 15g30 - 17g00 các ngày 11/09, 12/09, 13/09 và ngày 14/09/2023, Ban Lãnh đạo trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký kết hợp với Công an Phòng cháy chữa cháy Quận 11 và Quận Tân Bình tổ chức lớp Tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 2803 học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 12 toàn trường ở cả hai cơ sở Bành Văn Trân và Trịnh Đình Trọng.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Đông Thảo, Đại úy, Cán bộ hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC đang hướng dẫn cho các em.

 

           Hoạt động ngoại khóa này không chỉ mở rộng không gian lớp học mà còn đặt mục tiêu rèn luyện kỹ năng sống, hình thành kỹ năng cứng, kỹ năng mềm cho các em học sinh đặc biệt là kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong những tình huống khẩn cấp.

 

NGÀY 11/09/2023 KHỐI TIỂU HỌC:

 

     
     
     

 

NGÀY 12/09/2023 KHỐI 6 VÀ 10:

 

     
     
     
     

 

NGÀY 13/09/2023 KHỐI 9 - 12:           

 

     
     
     
     
     
     

                             

 

                  BAN BIÊN TẬP

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop