BAN LÃNH ĐẠO

 

 

 

 

         

   
Thầy Trần Văn Hiếu
Chủ tịch HĐQT
  Cô Phạm Thị Thu Trang
Phó chủ tịch HĐQT
  ThS. Phan Văn Thanh
Hiệu trưởng
   

 

 

   
   
         

Thầy Lê Nguyễn Trung Dũng

Phó Hiệu trưởng

 

ThS. Quách Thị Thanh Tâm
Phó Hiệu trưởng

 

Cô Nguyễn Thị Vân

Phó Hiệu trưởng

 

 

 

backtop