BAN LÃNH ĐẠO

 

 

 

 

         

   
Thầy Trần Văn Hiếu
Chủ tịch HĐT
  Cô Phạm Thị Thu Trang
Thành viên HĐT
  ThS. Phan Văn Thanh
Hiệu trưởng
   

 

 

   
   
         

Thầy Lê Nguyễn Trung Dũng

Phó Hiệu trưởng

 

Thầy Châu Luận Hải

Phó Hiệu trưởng

 

Cô Nguyễn Thị Vân

Phó Hiệu trưởng

 

 

 

backtop