CƠ CẤU TỔ CHỨC

   

 

 

 

        Hàng năm, Ban Lãnh đạo nhà trường đều có họp bàn để sắp xếp lại biên chế các tổ. Ngay từ cuối năm học, đã đề ra dự án cho năm học sau, xác định số giáo viên bộ môn còn thiếu, cần bổ sung và nguồn bổ sung.

        Nâng cao lý luận chính trị cho ĐV – GV - CNV,  Đảng viên của trường dự lớp học Nghị quyết TW 4 về vấn đề cấp bách: xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Cử giáo viên dự lớp nhận thức về Đảng do Quân ủy Quận 11 tổ chức tại trường. Hàng năm, hàng quý, hàng tháng trong các đợt họp liên tịch, Ban Lãnh đạo đều có bàn bạc, bổ sung và cải tiến phương pháp, cách thức quản lý cho gọn nhẹ, hợp lý và hiệu quả hơn. Đầu năm thực hiện kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận, từng thành viên và thường xuyên có sự điều chỉnh cho phù hợp.

 

 

BẢNG TIN HOẠT ĐỘNG

ĐỘI NGỦ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

04/02/2017
Trường đào tạo học sinh ba cấp: Tiểu học, THCS và THPT. Hiện trường có 88 lớp và 3.000 học sinh, trong đó 10 lớp Tiểu học, 54 lớp THPT và 24 lớp THCS. Lực lượng phục vụ công tác giảng dạy, quản lý và phục vụ của trường gồm 407 người, trong đó có 158 giáo viên bộ...
Xem tiếp 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

04/02/2017

Căn cứ theo quy chế hoạt động của nhà trường, Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu và các cán bộ quản lý có trách nhiệm thực hiện và được cơ cấu thành phần như sau :

Xem tiếp 
backtop