CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

Nổi bật giữa tông màu xanh chủ đạo ở cả hai cơ sở trường Trương Vĩnh Ký là khẩu hiệu Tiên học lễ, hậu học văn, “Có kỷ luật là có tất cả”. Bên cạnh chữ “tài” -  “rèn chữ”, những người đưa đò thầm lặng còn có chữ “tâm” - “dạy người” trong giảng dạy văn hóa và rèn luyện đạo đức cho các em học sinh. Tập thể sư phạm và thầy cô trong Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu nhà trường không ngừng đổi mới từng kế hoạch chiến lược sư phạm 5 năm – 10 năm phù hợp theo nhu cầu xã hội hóa giáo dục của đất nước, có hướng phát triển, tổ chức các hoạt động theo chủ đề năm học dựa trên cơ sở thực tế của nhà trường về điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu học tập của học sinh, xác định những hoạt động mũi nhọn trong từng giai đoạn giáo dục.

 

      

 

 

       Đẩy mạnh công tác chuyên môn, Ban Giám hiệu nhà trường lập Kế hoạch năm học, Kế hoạch giáo dục chuyên môn cho từng Học kỳ, từng năm học và hàng tháng theo chiến lược, sách lược sư phạm đúng đắn.

      Trên tinh thần quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về giáo dục nhằm tiến tới đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nói chung, nhà trường thực hiện chương trình giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ" nhằm nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, xem người học là chủ thể trung tâm của quá trình giáo dục; gia đình có trách nhiệm phối hợp với nhà trường và xã hội trong việc giáo dục nhân cách, lối sống cho học sinh nói chung.

 

       Chương trình giáo dục bậc Tiểu học:

      -   Có bộ Tiêu chuẩn học tập và các tiêu chí đánh giá được chuẩn hóa theo chương trình của Bộ Giáo dục.

      -   Chương trình giúp nuôi dưỡng sự chủ động và tự lập dưới hình thức để học sinh tự chủ trì hoạt động, áp dụng theo mô hình tổ chức các hoạt động giáo dục Tiểu học tiên tiến hiện nay.

      -   Các hoạt động tích hợp giúp học sinh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực học tập bao gồm: Toán học, Nghệ thuật ngôn ngữ, Cảm xúc – Xã hội, Nghệ thuật sáng tạo, Khoa học, Phát triển thể chất và sức khỏe.

      -   Chương trình được cân đối phù hợp, nhằm giáo dục học sinh theo các tiêu chuẩn, thực hiện đổi mới yêu cầu giáo dục.

      -   Trường học 2 buổi 1 ngày

      -   Chương trình giúp học sinh trở nên độc lập, tự tin vào bản thân, là một bước đệm tốt để các em sẵn sàng bước vào bậc Trung học.

      -   Chương trình tiếng Anh do giáo viên người nước ngoài phụ trách - trong các hoạt động học tập, vui chơi, nhằm khuyến khích sự tự tin, chủ động trong giao tiếp tiếng Anh của trẻ.

 

      Điểm đặc biệt trong chương trình giáo dục của nhà trường là chú trọng trang bị kỹ năng tình cảm xã hội và tính tự lập cho trẻ. Qua quá trình học tập, giáo viên sẽ giúp trẻ rèn luyện kỹ năng quản lý bản thân và trách nhiệm xã hội, kỹ năng thoát hiểm, các kỹ năng mềm, cảm xúc xã hội phù hợp với lứa tuổi.

      Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố:

      + Năm học 2020-2021 đối với lớp 1;

      + Năm học 2021-2022 đối với lớp 2.

 

      Chương trình giáo dục bậc Trung học cơ sở - Trung học phổ thông:

      - Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng, định hướng chương trình phát triển năng lực học sinh, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực của học sinh, hướng học sinh là trung tâm .

      - Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

        + Năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6;

        + Năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10;

        + Năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11;

        + Năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

      - Chú trọng giáo dục – đào tạo, phát triển toàn diện học sinh qua các hoạt động Ngoại khóa – dã ngoại, hoạt động phong trào, tiết học Ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, hoạt động thể dục thể thao…

 

 

backtop