HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

 

 

 

Chi bộ: Chi bộ đã lãnh đạo tốt các mặt hoạt động của trường, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ, làm tốt công tác phát triển đảng; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh trong nhiều năm liên. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%.

Công đoàn: được thành lập ngay từ năm học đầu tiên,  trực thuộc Công đoàn Giáo dục Tp. HCM. Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động để giáo dục công đoàn viên, giáo dục ý thức chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, chăm lo về đời sống vật chất. Thành lập các đội văn nghệ, TDTT tham gia hội thi do công đoàn ngành giáo dục tổ chức; đạt giải đua thuyền, cầu lông, nấu ăn....

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: được thành lập ngay từ năm học đầu tiên, 01 Trợ lý thanh niên, đến nay đã phát triển được 1622 đoàn viên, trực thuộc Quận đoàn Tân Bình..    Luôn vững mạnh trong mọi hoạt động của trường và cụm trường. Hoàn thành tốt công tác do đoàn cấp trên giao phó, đạt nhiều thành tích hội thi cấp ngành, trong công tác giáo dục cho học sinh đoàn trường quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tình thương yêu thương con người.

Công tác xã hội hóa giáo dục: Trường không ngừng được đầu tư, nâng cấp. Năm 1997, cơ sở 1 xây dựng tốn 16 tỉ. Năm 2001, cơ sở 2 xây dựng tốn gấp ba. Đó là theo thời giá lúc ấy. Bây giờ để có được 2 mặt bằng ấy với hệ thống cơ sở vật chất tốt như hiện nay trong các quận nội thành, tiền bỏ ra gấp hơn vài chục lần cũng rất khó để có được.

Phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội: Đoàn viên-học sinh toàn Trường  tham gia “Đóng góp giúp đồng bào miền Trung bị lũ lụt”  ...Với những kết quả đạt được trong nhiều năm, nhà trường được tặng cờ thi đua của UBND Tp.HCM.

 

 

       

       

 

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG

LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

04/02/2017
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2015-2016 của BCH Đoàn trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký; - Căn cứ vào công văn số 13-KH/ĐTN-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2016 của BCH Đoàn Quận Tân Bình về kế hoạch tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ...
Xem tiếp 

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KÌ 2017 – 2018

13/01/2018
Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018; Thực hiện phân công của Hội Đồng Đội Quận về việc tổ chức Đại Hội Liên Đội Điểm năm học 2017- 2018; Thực hiện hướng dẫn số 01 HD/HĐĐ ngày 27/9/2017 của Hội đồng đội Quận 11 về...
Xem tiếp 

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020

17/10/2017
Căn cứ Điểm 3, Điều 24, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về...
Xem tiếp 

ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 – 2018

16/10/2017
Nhằm kiện toàn lại tổ chức Đoàn thanh niên của trường Trương Vĩnh Ký theo qui định điều lệ Đoàn; Thực hiện theo đúng yêu cầu về thời gian, tiến độ cũng như qui trình tổ chức của đoàn cấp trên. Cũng như tổng kết hoạt động Đoàn của BCH nhiệm kỳ cũ 2016 - 2017...
Xem tiếp 
backtop