THÀNH TÍCH

 

 

 

THÀNH TÍCH HỌC SINH

 

-   Tốt nghiệp THCS và THPT: Đạt 100% trong tất cả các kỳ thi từ năm học 1998 – 1999 đến nay.

-   Năm 2013 – 2014 : 18 học sinh Giỏi cấp Quận, 7 học sinh Giỏi cấp Thành phố;

-   Năm 2014 – 2015 : 15 học sinh Giỏi cấp Quận, 2 học sinh Giỏi cấp Thành phố;

-   Năm 2015 – 2016 : 22 học sinh Giỏi cấp Quận, 5 học sinh Giỏi cấp Thành phố.

-   Năm 2016 – 2017:  23 học sinh Giỏi cấp Quận, 10 học sinh Giỏi cấp Thành phố, 02 học sinh đạt Huy chương Bạc, Huy chương đồng kỳ thi Olympic;

-   Năm 2017 – 2018:  15 học sinh Giỏi cấp Quận, 10 học sinh Giỏi cấp Thành phố, 04 học sinh đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng kỳ thi Olympic;

-   Năm 2018 – 2019:  15 học sinh Giỏi cấp Quận, 11 học sinh Giỏi cấp Thành phố, nhiều học sinh đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng kỳ thi Olympic;

-   Năm 2019 – 2020: 13 học sinh Giỏi cấp Thành phố (các kỳ thi khác bị hủy do dịch Covid)…

-   Năm 2020 – 2021: 13 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic, 16 học sinh Giỏi cấp Thành phố.

-   Các phong trào TDTT học sinh, các cuộc thi do phòng Công tác học sinh sinh viên Sở GD – ĐT Tp. Hồ Chí Minh tổ chức cũng đạt kết quả cao…

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG

THI ĐUA KHEN THƯỞNG

04/02/2017

Đợt thi trắc nghiệm môn Anh văn (Bộ GD - ĐT ra đề) thí điểm lần đầu tiên đầu năm 2006 học sinh trường Trương Vĩnh Ký đã đạt thành tích xuất sắc, đạt 99,1%. Tỷ lệ này bình quân ở TPHCM là 70% và được xếp hạng nhất cả nước.

Xem tiếp 
2
backtop