Thông báo trường Trương Vĩnh Ký

Thông báo trường Trương Vĩnh Ký

Thông báo trường Trương Vĩnh Ký

Thông báo trường Trương Vĩnh Ký

Thông báo trường Trương Vĩnh Ký
Thông báo trường Trương Vĩnh Ký
Trang chủ THCS & THPT LỊCH KIỂM TRA VÀ THI LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

 

1. KHỐI TIỂU HỌC:

Ngày thi

Buổi

Khối

Môn

Thời Gian

Thời lượng

Ghi chú

Từ 24/4/2017 đến 5/5/2017

Theo TKB

3, 4, 5

Tin học

Theo TKB

Theo TKB

 

Thứ ba

25/4/2017

Sáng

5

Sử - Địa

9g20 – 10g00

40 phút

15 phút

(nhận đề và di chuyển)

Thứ tư

26/4/2017

Sáng

5

Khoa học

9g20 – 10g00

40 phút

Chiều

5

Anh văn

14g00 – 15g15

75 phút

Thứ năm

27/4/2017

Sáng

4

Khoa học

9g20 – 10g00

40 phút

Thứ sáu

28/4/2017

Sáng

4

Sử - Địa

9g20 – 10g00

40 phút

Thứ năm

4/5/2017

Sáng

5

Tiếng Việt

7g30 – 10g20

 120 phút

Thứ sáu

5/5/2017

Sáng

5

Toán

7g30 – 8g10

 40 phút

Thứ hai

8/5/2017

Sáng

4

Anh văn

9g10 – 10g25

75 phút

Chiều

3

Anh văn

14g00 – 15g15

75 phút

Thứ ba

9/5/2017

Sáng

1, 3

Tiếng Việt

7g30 – 10g50

150 phút

Thứ tư

10/5/2017

Sáng

2, 4

Tiếng Việt

9g20 – 10g50

90 phút

Chiều

Tiếng Việt

14g00 – 15g00

60 phút

Thứ năm

11/5/2017

Sáng

1, 3

Toán

9g20 – 10g00

40 phút

2

Anh văn

9g10 – 10g25

75 phút

Thứ sáu

12/5/2017

Sáng

1

Anh văn

7g30 – 8g45

75 phút

2, 4

Toán

7g30 – 8g10

 40 phút

 

 

2. KHỐI THCS:

 

Ngày thi Buổi Khối Môn (thời lượng) Thời gian Ghi chú
Thứ hai 24/4/2017 Sáng 9 GDCD (45 phút) 7g15 → 8g00  
Chiều 8 GDCD (45 phút) 13g15 → 14g00  
Thứ ba 25/4/2017 Sáng 6 GDCD (45 phút) 7g15 → 8g00  
Chiều 7 GDCD (45 phút) 13g15 → 14g00  
Thứ tư 26/4/2017 Sáng 9 Ngữ văn (90 phút) 7g15 → 8g45  
9 Sinh học (45 phút) 9g30 → 10g15  
Chiều 8 Ngữ văn (90 phút) 13g15 → 14g45  
8 Sinh học (45 phút) 15g30 → 16g15  
Thứ năm 27/4/2017 Sáng 6 Ngữ văn (90 phút) 7g15 → 8g45  
6 Sinh học (45 phút) 9g30 → 10g15  
Chiều 7 Ngữ văn (90 phút) 13g15 → 14g45  
7 Sinh học (45 phút) 15g30 → 16g15  
Thứ sáu 28/4/2017 Sáng 9 Toán (90 phút) 7g15 → 8g45  
9 Lịch sử (45 phút) 9g30 → 10g15  
Chiều 8 Toán (90 phút) 13g15 → 14g45  
8 Lịch sử (45 phút) 15g30 → 16g15  
Thứ bảy 29/4/2017 Sáng 6 Toán (90 phút) 7g15 → 8g45  
6 Lịch sử (45 phút) 9g30 → 10g15  
Chiều 7 Toán (90 phút) 13g15 → 14g45  
7 Lịch sử (45 phút) 15g30 → 16g15  
Thứ tư 03/5/2017 Sáng 9 Hóa học (45 phút) 7g15 → 8g00  
9 Địa lý (45 phút) 9g00 → 9g45  
Chiều 8 Hóa học (45 phút) 13g15 → 14g00  
8 Địa lý (45 phút) 15g00 → 15g45  
Thứ năm 04/5/2017 Sáng 6 Vật lý (45 phút) 7g15 → 8g00  
6 Địa lý (45 phút) 9g00 → 9g45  
Chiều 7 Vật lý (45 phút) 13g15 → 14g00  
7 Địa lý (45 phút) 15g00 → 15g45  
Thứ sáu 05/5/2017 Sáng 9 Tiếng Anh (60 phút) 7g15 → 8g15  
9 Vật lý (45 phút) 9g00 → 9g45  
Chiều 8 Tiếng Anh (60 phút) 13g15 → 14g15  
8 Vật lý (45 phút) 15g00 → 15g45  
Thứ bảy 06/5/2017 Sáng 6 Tiếng Anh (60 phút) 7g15 → 8g15  
Chiều 7 Tiếng Anh (60 phút) 13g15 → 14g15  

 

3. KHỐI THPT:

 

Ngày thi Buổi Khối Môn (thời lượng) Thời gian Ghi chú
Thứ năm
20/04/2017
Sáng 11,12 Ngữ văn (120 phút) 7g15 → 9g15 Ngữ văn 11 (90 phút)
Sinh học (50 phút) 10g00 → 10g50 Sinh học 11 (45 phút)
Chiều 10 Ngữ văn (90 phút) 13g15 → 14g45  
Sinh học (45 phút) 15g30 → 16g15  
Thứ sáu 21/04/2017 Sáng 11,12 Toán (90 phút) 7g15 → 8g45  
Lịch sử (50 phút) 9g30 → 10g20 Lịch sử 11 (45 phút)
Chiều 10 Toán (90 phút) 13g15 → 14g45  
Lịch sử (45 phút) 15g30 → 16g15  
Thứ bảy 22/04/2017 Sáng 11,12 GDCD (50 phút) 7g15 → 8g05 GDCD 11 (45 phút)
10 GDCD (45 phút) 8g45 → 9g30  
Thứ hai
24/04/2017
Sáng 11,12 Tiếng Anh (60 phút) 7g15 → 8g15  
Vật lý (50 phút) 9g00 → 9g50 Vật lý 11 (45 phút)
Chiều 10 Tiếng Anh (60 phút) 13g15 → 14g15  
Vật lý (45 phút) 15g00 → 15g45  
Thứ ba
25/04/2017
Sáng 11,12 Địa lý (50 phút) 7g15 → 8g05 Địa lý 11 (45 phút)
Hóa học (50 phút) 8g45 → 9g35 Hóa học11 (45 phút)
Chiều 10 Địa lý (45 phút) 13g15 → 14g00  
Hóa học (45 phút) 14g45 → 15g30  

Tin tức khác

Kế hoạch năm học
  • NĂM HỌC 2020 - 2021
  • .....................
  • Hội nghị CMHS khối 12 lần 3 (trực tuyến) ngày Chủ nhật 11/04/2021
Tin tức - Sự kiện
Lịch
Video
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Icon 028.39742324
Văn phòng BVT
028.38638103 - 028.38638104
Văn phòng TĐT
028.39742324 - 028.39742325
Liên kết website
backtop