Bảng tin trường Trương Vĩnh Ký

Bảng tin trường Trương Vĩnh Ký

Bảng tin trường Trương Vĩnh Ký

Bảng tin trường Trương Vĩnh Ký

Bảng tin trường Trương Vĩnh Ký
Bảng tin trường Trương Vĩnh Ký

TÀI NGUYÊN SỐ

1. Bài giảng Elearning: https: 

      //giaoan.violet.vn/

2. Sách điện tử: 

    https://ebook.vn/

3. Thư viện Giáo dục: 

     https://tphochiminh.violet.vn/ ; 

     http://www.vnies.edu.vn/Tin-tuc/11/thu-vien/

4. Tra cứu điểm - kết quả các kỳ thi: 

     http://diemthi.hcm.edu.vn/

     http://tradiem.vn/Account/Login

     https://tracuu.vnedu.vn/so-lien-lac/

5. Thông tin tra cứu về công tác quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ:  

     https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-21-2019-tt-bgddt-quy-che-quan-ly-bang-tot-nghiep-178752-d1.html

6. Hệ thống quản lý trường học trực tuyến: 

    https://smas.edu.vn/Home/LogOn?ReturnUrl=%2f

7. Phần mềm thư viện trường học:

    http://thuvien.hcm.edu.vn/Admin/Login.aspx

    https://qlth.misa.vn/

Kế hoạch năm học
  • NĂM HỌC 2020 - 2021
  • .....................
  • HỌC SINH QUAY LẠI TRƯỜNG HỌC BÌNH THƯỜNG TỪ THỨ HAI 01/03/2021
Tin tức - Sự kiện
Lịch
Video
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Icon 028.39742324
Văn phòng BVT
028.38638103 - 028.38638104
Văn phòng TĐT
028.39742324 - 028.39742325
Liên kết website
backtop