TÀI NGUYÊN SỐ

1. Bài giảng Elearning: https: 

      //giaoan.violet.vn/

2. Sách điện tử: 

    https://ebook.vn/

3. Thư viện Giáo dục: 

     https://tphochiminh.violet.vn/ ; 

     http://www.vnies.edu.vn/Tin-tuc/11/thu-vien/

4. Tra cứu điểm - kết quả các kỳ thi: 

     http://diemthi.hcm.edu.vn/

     http://tradiem.vn/Account/Login

     https://tracuu.vnedu.vn/so-lien-lac/

5. Thông tin tra cứu về công tác quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ:  

     https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-21-2019-tt-bgddt-quy-che-quan-ly-bang-tot-nghiep-178752-d1.html

6. Hệ thống quản lý trường học trực tuyến: 

    https://smas.edu.vn/Home/LogOn?ReturnUrl=%2f

7. Phần mềm thư viện trường học:

    http://thuvien.hcm.edu.vn/Admin/Login.aspx

    https://qlth.misa.vn/

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop