THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

25/07/2022

 Lịch tiếp công dân được thực hiện thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, cụ thể: * Từ thứ Hai đến thứ Sáu: + Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút. + Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00. * Thứ Bảy: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút....

Xem tiếp 
backtop