BẢNG TIN HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH LẦN 2 - NĂM HỌC 2022 – 2023

         

         Thực hiện tốt Luật Giáo dục năm 2019, Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Ban Đại diện CMHS, tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức của các lực lượng trong và ngoài nhà trường về hoạt động của BĐD CMHS đồng thời cũng nhằm báo cáo tình hình học tập và rèn luyện của các em học sinh trong Học kỳ I, 08g00 sáng chủ nhật, ngày 08/01/2023, trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký đã triển khai nội dung buổi họp Cha mẹ học sinh ở cả hai cơ sở Bành Văn Trân và Trịnh Đình Trọng.

 

     
     
     

       

         Trong phiên họp, giáo viên chủ nhiệm đã báo cáo sơ kết với quý cha mẹ học sinh về các hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh ở Học kỳ I, thông tin đến quý Cha mẹ học sinh về tình hình học tập và hạnh kiểm của lớp đồng thời đưa ra Phương hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm ở Học kỳ II năm học 2022 – 2023.

         Hội nghị CMHS lần 2 được tổ chức nghiêm túc, chu đáo, trang trọng, dân chủ, công khai và đúng Điều lệ Ban Đại diện CMHS.

 

BAN BIÊN TẬP

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop