BẢNG TIN TRƯỜNG

KHẢO SÁT NĂNG LỰC HỌC SINH LỚP 3 NĂM HỌC 2020-2021

18/03/2021
Nhằm rút kinh nghiệm kết quả khảo sát năng lực học sinh ở năm học trước và tiếp tục đánh giá thực chất kết quả, chất lượng giảng dạy của giáo viên và việc học tập của học sinh; trên cơ sở đó đề xuất biện pháp phát huy điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu trong...
Xem tiếp 

LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN LẦN 3 NĂM HỌC 2020 - 2021

13/03/2021
- Nhằm thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021 của BCH Đoàn trường Trương Vĩnh Ký. - Chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên CỘng Sản Hồ Chí Minh 26/03. - Vào lúc 13g30, thứ bảy 13/03/2021, tại cơ sở Trịnh Đình Trọng, BCH Đoàn Trường Trương Vĩnh Ký lớp “Tuyên truyền điều...
Xem tiếp 

Thực hiện hoạt động dạy học trực tuyến cho học sinh trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19

23/02/2021
Căn cứ Công văn số 505/UBND-VX ngày 14 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh thực hiện hoạt...
Xem tiếp 

HỘI NGHỊ CMHS LẦN 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

25/01/2021
Thực hiện tốt Luật Giáo dục năm 2019 và Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Ban Đại diện CMHS đồng thời tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức của các lực lượng trong và ngoài nhà trường về hoạt động...
Xem tiếp 
backtop