CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN ĐƯỢC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID 19

 

 

 

       Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin chủng COVID-19 giai đoạn 2021-2022;

       Căn cứ công văn số 1801/SGDĐT-CTTT ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thống kê đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19;

       Căn cứ kế hoạch hoạt động của nhà trường năm học 2021 – 2022;

       Vừa qua, vào ngày thứ ba 22/06/2021 và thứ tư 23/06/2021, tất cả 318/367  thầy cô là cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã được tiêm vắc xin phòng chống Covid 19, đạt tỉ lệ 86,6%. Số thầy cô giáo còn lại, dự kiến sẽ tiêm vào đợt kế tiếp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

BAN BIÊN TẬP

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop