CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

SINH HOẠT CLB TIẾNG ANH NĂM HỌC: 2022-2023

23/02/2023

Nhằm xây dựng môi trường để học sinh trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký có thể sử dụng Tiếng Anh, thực hành những kỹ năng ngôn ngữ được học một cách tự nhiên và hào hứng; Với mong muốn tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Tiếng Anh thông qua các hoạt động của...

Xem tiếp 

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

24/09/2022

Nhằm xây dựng môi trường để học sinh trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký có thể sử dụng Tiếng Anh, thực hành những kỹ năng ngôn ngữ được học một cách tự nhiên và hào hứng. Với...

Xem tiếp 

HOẠT ĐỘNG TIẾT HỌC AVNN - NGOÀI LỚP HỌC KHÓA HÈ 2022

25/07/2022

Căn cứ kế hoạch dạy học Tiếng anh với giáo viên người nước ngoài;

Căn cứ kế hoạch của GVNN các lớp hè;

Tạo sự hứng thú cho quá trình tiếp thu kiến thức và kỹ năng cho học sinh khi học Tiếng Anh với Giáo viên nước ngoài; Tạo môi trường học tập năng...

Xem tiếp 

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH NĂM HỌC: 2021-2022

14/06/2022

Nhằm xây dựng môi trường để học sinh trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký có thể sử dụng Tiếng Anh, thực hành những kỹ năng ngôn ngữ được học một cách tự nhiên và hào hứng.

Với mong muốn tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Tiếng Anh thông qua các hoạt...

Xem tiếp 

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2019-2020

14/12/2019
Nhằm xây dựng môi trường để học sinh trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký có thể sử dụng Tiếng Anh, thực hành những kỹ năng ngôn ngữ được học một cách tự nhiên và hào hứng. Nhằm thực hiện chỉ đạo tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh,...
Xem tiếp 

CLB TIẾNG ANH "KHỞI NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH"

31/10/2018
Nhằm xây dựng môi trường để học sinh trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký có thể sử dụng Tiếng Anh, thực hành những kỹ năng ngôn ngữ được học một cách tự nhiên và hào hứng. Hoạt động giúp học sinh có cơ hội trải nghiệm thực hiện kỹ năng do chuyên gia đào...
Xem tiếp 
1
backtop