CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2019-2020

14/12/2019
Nhằm xây dựng môi trường để học sinh trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký có thể sử dụng Tiếng Anh, thực hành những kỹ năng ngôn ngữ được học một cách tự nhiên và hào hứng. Nhằm thực hiện chỉ đạo tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh,...
Xem tiếp 

CLB TIẾNG ANH "KHỞI NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH"

31/10/2018
Nhằm xây dựng môi trường để học sinh trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký có thể sử dụng Tiếng Anh, thực hành những kỹ năng ngôn ngữ được học một cách tự nhiên và hào hứng. Hoạt động giúp học sinh có cơ hội trải nghiệm thực hiện kỹ năng do chuyên gia đào...
Xem tiếp 

RA MẮT CLB TIẾNG ANH TIỂU HỌC - NĂM HỌC 2018 - 2019

29/09/2018
Nhằm xây dựng môi trường để học sinh trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký có thể sử dụng Tiếng Anh, thực hành những kỹ năng ngôn ngữ được học một cách tự nhiên và hào hứng. Với mong muốn tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Tiếng Anh thông qua các hoạt động của...
Xem tiếp 
backtop