HOẠT ĐỘNG TIẾT HỌC AVNN - NGOÀI LỚP HỌC KHÓA HÈ 2022

 

Căn cứ kế hoạch dạy học Tiếng anh với giáo viên người nước ngoài;

Căn cứ kế hoạch của GVNN các lớp hè;

Tạo sự hứng thú cho quá trình tiếp thu kiến thức và kỹ năng cho học sinh khi học Tiếng Anh với Giáo viên nước ngoài; Tạo môi trường học tập năng động ngoài lớp học. Nâng cao sự tự tin của học sinh qua các hoạt động cạnh tranh; Giúp học sinh thực hành kỹ năng nghe và hiểu tiếng anh thông qua các hướng dẫn trò chơi.

 

     
     

.

       Vào các ngày ngày 12 – 19 – 21 tháng 7 năm 2022. Tại cơ sở Trịnh Đình Trọng. Tổ Giáo viên nước ngoài và học sinh các lớp hè đã thực hiện hoạt động tiết học AVNN - ngoài lớp học khóa hè 2022 .

 

BAN BIÊN TẬP

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop