Học sinh quay lại trường học tập từ ngày 01 tháng 03 năm 2021

        Căn cứ Công văn số 546/UBND-VX ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố quay lại trường học tập từ ngày 01 tháng 03 năm 2021;

         Căn cứ vào tình hình thực tế và Kế hoạch chuẩn bị đón học sinh quay lại học tập của nhà trường;

         Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký thông báo học sinh quay lại trường học tập trực tiếp từ ngày 01 tháng 03 năm 2021:

- Học sinh tập trung đến trường cùng thầy cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh;

- Học sinh nội trú nhập Ký túc xá từ 14g00 Chủ nhật, ngày 28/02/2021.

  

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Phan Văn Thanh

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop