HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH LẦN 2 - NĂM HỌC: 2021 – 2022

 

      Thực hiện tốt Luật Giáo dục năm 2019, Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Ban Đại diện CMHS, tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức của các lực lượng trong và ngoài nhà trường về hoạt động của BĐD CMHS đồng thời cũng nhằm báo cáo tình hình học tập và rèn luyện của các em học sinh trong Học kỳ I, thời gian từ 08g00 đến 09g00, thứ bảy, ngày 19/02/2022 và từ 08g00 đến 09g00, Chủ nhật, ngày 20/02/2022, trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký triển khai nội dung buổi họp Cha mẹ học sinh cho khối Tiểu học và Trung học qua hình thức trực tuyến ở cả hai cơ sở Bành Văn Trân và Trịnh Đình Trọng.

 

     
     
     

 

          Trong phiên họp, giáo viên chủ nhiệm đã thông tin dến quý Cha mẹ học sinh về: Biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, báo cáo thành tích HKI của học sinh, tình hình học tập và hạnh kiểm của lớp, bầu Ban Đại diện CMHS lớp và triển khai chủ trương giáo dục toàn diện học sinh của nhà trường thông qua các hoạt động: Lễ Hội, TDTT, các Câu Lạc bộ, ngoại khóa, tiết học ngoài không gian lớp học, đa dạng các hình thức ngoài giờ lên lớp, rèn luyện các kỹ năng… và nêu ra Phương hướng, hoạt động HKII năm học 2021 – 2022.

           Hội nghị CMHS lần 2 được tổ chức nghiêm túc, chu đáo, trang trọng, dân chủ, công khai và đúng Điều lệ Ban Đại diện CMHS.

 

BAN BIÊN TẬP

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop