HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH LẦN 2 - NĂM HỌC: 2023 – 2024

       

         Chuẩn bị cho Lễ Sơ kết Học kỳ I, năm học 2023 - 2024, nhằm phối hợp giáo dục chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình, tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức của các lực lượng trong và ngoài nhà trường về hoạt động của BĐD CMHS đồng thời báo cáo tình hình học tập và rèn luyện của các em học sinh trong Học kỳ I, 08g00 sáng Chủ nhật, ngày 28/01/2024, trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký đã triển khai nội dung buổi họp Cha mẹ học sinh ở cả hai cơ sở Bành Văn Trân và Trịnh Đình Trọng.

 

KHỐI TIỂU HỌC

 

     
     
     
  KHỐI TRUNG HỌC  
     
     

 

        Sau phần Báo cáo sơ kết với quý cha mẹ học sinh về các hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh ở Học kỳ I, thầy cô giáo viên chủ nhiệm cũng thông tin đến quý Cha mẹ học sinh về tình hình học tập và hạnh kiểm của các em học sinh mỗi lớp đồng thời đưa ra Phương hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm ở Học kỳ II năm học 2023 - 2024.

        Luôn lắng nghe ý kiến của quý CMHS, Hội nghị CMHS lần 2 được tổ chức nghiêm túc, chu đáo, dân chủ, công khai và đúng Điều lệ Ban Đại diện CMHS. Sự nhất trí và phối hợp chặt chẽ công tác giáo dục học sinh giữa phụ huynh và thầy cô trong Hội đồng sư phạm đã góp phần thành công cho Hội nghị.

 

BAN BIÊN TẬP

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop