HỘI NGHỊ CMHS KHỐI 12 – LẦN 3 TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2020 – 2021

Thực hiện tốt Luật Giáo dục năm 2019 và Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Ban Đại diện CMHS đồng thời tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức của các lực lượng trong và ngoài nhà trường về hoạt động của BĐD CMHS, vào lúc 8giờ sáng ngày Chủ nhật, 11/04/2021, trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký đã tổ chức phiên họp PHHS khối 12, cơ sở Bành Văn Trân và Trịnh Đình Trọng - hình thức trực tuyến - nhằm Báo cáo tình hình học tập và rèn luyện của các em học sinh trong Học kỳ II, thông tin đến phụ huynh những hoạt động của học sinh khối 12 từ tháng 4/2021 đến thời gian thi Tốt nghiệp THPT.

 

    

    

 

         Trong Hội nghị, các thầy cô giáo viên chủ nhiệm đã chuyển đến quý CMHS những thông tin thiết thực, cụ thể về tình hình học tập, rèn luyện của các em học sinh, giải thích rõ ràng những ý kiến thắc mắc, quan tâm của phụ huynh học sinh trong hoạt động giáo dục chung của nhà trường.

         Hội nghị CMHS Khối 12, lần 3 được tổ chức nghiêm túc, chu đáo, trang trọng, dân chủ, công khai và đúng Điều lệ Ban Đại diện CMHS.

 

    

    

 

                                                                                                                                              BAN BIÊN TẬP

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop