HỌP CHA MẸ HỌC SINH KHỐI 1 – 9 – 12 NĂM HỌC 2021-2022 CHUẨN BỊ HỌC TRỰC TIẾP

       

       Căn cứ Công văn số 3997/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày Chủ nhật 05/12/2021, Ban Lãnh đạo trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký triển khai nội dung buổi họp Cha mẹ học sinh Khối 1 – 9 – 12.

       Trong phiên họp, giáo viên chủ nhiệm khối 1 – 9 – 12 đã triển khai, phổ biến kế hoạch dạy học trực tiếp trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Giai đoạn tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 13 tháng 12 đển ngày 25 tháng 12 năm 2021: tổ chức dạy học trực tiếp (2 tuần) dành cho đối tượng tất cả học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12. Sau đó sẽ tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 2 tuần dạy học trực tiếp.

 

     
     
     

 

          Nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh, tấy trùng trường, lớp theo quy định; kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết khác sau mỗi ngày học.

 

BAN BIÊN TẬP

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop