Tập huấn xác nhận kiến thức VSATTP năm học 2022 - 2023

     

     

      Căn cứ NĐ 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật 55/2010/QH12 về An toàn thực phẩm

      Căn cứ thông tư số 47/2014/TT-BYT về hướng dẫn quản lý An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

      Căn cứ theo  quy chế công tác của  GV-CB-CNV.

      Ngày 16/07/2022, Ban Lãnh đạo nhà trường đã tổ chứ buổi Tập huấn và kiểm tra xác nhận kiến thức VSATTP cho nhân viên tổ căn tin và bếp ăn 2 cơ sở năm học 2022 – 2023.

      Buổi tập huấn là chuyên đề về An toàn thực phẩm và sau đó là phần kiểm tra xác nhận kiến thức VSATTP cho nhân viên căn tin và bếp ăn 2 cơ sở .

 

 

            Tham dự buổi tập huấn có Ban Lãnh Đạo nhà trường, tổ y tế và gần 50 nhân viên thuộc bộ phận bếp ăn căn tin của nhà trường.

           Nội dung buổi tập huấn tập trung vào tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm, các mối nguy trong thực phẩm, điều kiện và phương pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (trong sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, tiêu dùng,…), thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, các kiến thức về thực hành sản xuất tốt (GMP), thực hành vệ sinh tốt (GHP), phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) và những kiến thức chuyên ngành, cụ thể cho từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm….

            Kết thúc buổi tập huấn là kiểm tra xác nhận kiến thức VSATTP và đã thành công tốt đẹp.

 

     
     

 

BAN BIÊN TẬP

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop