THÔNG BÁO CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

- Căn cứ Kế hoạch số 1221/KH-GDĐT-VP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức cho học sinh đi học trở lại;

- Căn cứ vào tình hình thực tế và Kế hoạch chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại của nhà trường;

- Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký xin thông báo thời gian học sinh trở lại trường như sau:

- Học sinh tập trung đến trường cùng thầy cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ngày hôm sau bắt đầu học tập bình thường, cụ thể:

 

KHỐI

Ngày HS đến trường

Ngày HS đi học bình thường

GHI CHÚ

9, 12

04/5/2020

05/5/2020

 

6, 11

Sáng 11/5/2020

Sáng 12/5/2020

 

7, 8, 10

Chiều 11/5/2020

Chiều 12/5/2020

 

1, 3, 5

Sáng 11/5/2020

Sáng 12/5/2020

 

2, 4

Chiều 11/5/2020

Chiều 12/5/2020

 

 

 

- Học sinh nội trú nhập Ký túc xá:

+ Học sinh khối 9, 12 nhập Ký túc xá bắt đầu từ 14g00 Chủ nhật, ngày 03/5/2020;

+ Học sinh khối 6, 7, 8, 10, 11 nhập Ký túc xá bắt đầu từ 14g00 Chủ nhật, ngày 10/5/2020;

    Nhà trường trân trọng thông báo đến CB-GV-NV và quý PHHS toàn trường./.

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                               (Đã ký)

                                                                              ThS. Phan Văn Thanh

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop
Tuyển sinh trực tuyến