THÔNG BÁO DỜI NGÀY TỔ CHỨC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG NĂM HỌC: 2020– 2021

          Theo kế hoạch làm việc, ngày thứ bảy, 05/12/2020, trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký sẽ tổ chức Lễ Hội Truyền thống năm học 2020 – 2021 - kỷ niệm 23 năm thành lập trường cho tập thể thầy cô trong Hội đồng sư phạm nhà trường và toàn thể các em học sinh tại số 21, đường Trịnh Đình Trọng, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

           Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến theo chiều hướng phức tạp, ảnh hưởng chung đến sức khỏe cộng đồng, Ban Lãnh đạo trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký không thể tổ chức Lễ Hội Truyền thống năm học 2020 – 2021 như dự kiến ban đầu. Nay, Ban Lãnh đạo nhà trường thông báo:

- DỜI NGÀY TỔ CHỨC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG NĂM HỌC 2020 – 2021 vào thời gian và địa điểm nói trên VÀ SẼ TỔ CHỨC LẠI SAU THỜI GIAN HỌC SINH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020 – 2021;

- Ngày thứ sáu, 04 - 12 - 2020: Học sinh khối Tiểu học đi học bình thường.

- Ngày thứ bảy, 05 - 12 - 2020: Học sinh khối THCS và THPT đi học bình thường.

          Toàn thể CB – GV – NV nhà trường và các em học sinh nghiêm túc thi hành tinh thần chỉ đạo của Thông báo này và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn chung cho sức khỏe của cộng đồng.

          Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

                                                                                  

Quận 11, ngày 01 tháng 12 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop