THÔNG BÁO THỜI GIAN TẠM NGHỈ CỦA HỌC SINH DO DỊCH BỆNH nCoV

        Căn cứ Công văn số 396/UBND-VX ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh nCoV đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2020;

        Căn cứ chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 02 năm 2020;

        Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký thông báo: Kéo dài thời gian tạm nghỉ của học sinh từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020. 

Nhà trường trân trọng thông báo đến CB-GV-NV và quý PHHS toàn trường./.

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop
Tuyển sinh trực tuyến