THÔNG BÁO THỰC HIỆN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 28/05/2021

 

       Căn cứ Công văn số 1576/SGDĐT-CTTT ngày 27 tháng 05 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học giai đoạn hiện nay;

       Ban Lãnh đạo trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký thông báo đến toàn thể CB-GV-NV và học sinh như sau:

       -   Giáo viên và học sinh thực hiện dạy – học trực tuyến qua Google meet.

       -   Học sinh bán trú các lớp ôn tập của khối 9 ngừng đến trường, học trực tuyến ngày 28/05/2021.

       -   Học sinh bán trú các lớp ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng khối 12 ngừng đến trường, học trực tuyến từ ngày 28/05/2021;

       -   Học sinh nội trú khối 9 học trực tuyến tại các phòng Ứng dụng CNTT ngày 28/05/2021, sau đó giải quyết ra về từ 12g00.

       -   Học sinh nội trú khối 12 học trực tuyến tại các phòng Ứng dụng CNTT ngày 28, 29/05/2021, giải quyết ra về từ 12g00 thứ Bảy, ngày 29/05/2021. Từ thứ Hai ngày 31/05/2021 học trực tuyến tại nhà.

       -  Tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

       -   Tổ chức nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế trong nhà trường. Đặc biệt: cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tuân thủ đeo khẩu trang trong trường, nơi công cộng, không tập trung đông người, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm.

       -   Toàn thể CB-GV-NV và học sinh thực hiện khai báo y tế và cập nhật kịp thời, đầy đủ.

       -   Giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc quy định và nội quy dạy – học trực tuyến.

       -   Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm thông báo này.

 

HIỆU TRƯỞNG                   

 

 

 

     

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop