Thông báo về đăng ký tuyển sinh và liên hệ nhà trường

 

 

Thực hiện Công văn số 2008/SGDĐT-CTTT ngày 08 tháng 07 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trong cơ sở giáo dục;

Nhằm tăng cường và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19;

Thực hiện nghiêm các quy định, nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19;

Ban Lãnh đạo trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện đăng ký Tuyển sinh năm học 2021-2022 và liên hệ nhà trường như sau:

 

1. PHHS cần tư vấn, liên hệ số ĐT: 028.3974.2324; 028.39742325

2. PHHS nộp hồ sơ đăng ký năm học 2021-2022 trực tuyến qua các kênh sau:

  - Mục TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN trên Website: https://truongvinhky.edu.vn

- Qua địa chỉ Email trường: tvk@truongvinhkyschool.org

- Qua Zalo: 0767652325

 

Xin trân trọng cảm ơn quý PHHS!

 

 

Quận 11, ngày 09 tháng 07 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop