THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 02/08/2021

 

Căn cứ Kế hoạch hoạt động của nhà trường;

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19;

Ban Lãnh đạo trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký thông báo một số nội dung như sau:

1. Thứ Hai ngày 02/08/2021: Bắt đầu tổ chức dạy học trực tuyến qua Google Meet: từ khối 1 đến  khối 12.

2. Vào lúc 09g00 - thứ Sáu, ngày 16/07/2021: Họp trực tuyến GVCN từ khối 6 đến khối 12 triển khai công tác học trực tuyến. Thành phần: BLĐ, TCN, PTCN, Khối trưởng  GVCN theo danh sách phân công.

3. Vào lúc 15g00 - thứ Sáu, ngày 16/07/2021: Họp triển khai công tác với giáo viên chủ nhiệm cấp TiH. Thành phần: BLĐ, GVTH.

4. Vào lúc 09g00 - thứ Bảy, ngày 17/07/2021: Họp tổ trưởng chuyên môn triển khai công tác học trực tuyến. Thành phần: BLĐ, TCN, Tổ trưởng bộ môn.

5. Dự kiến trong tuần tới (từ ngày 19/07 – 25/07/2021): Họp với CMHS khối 1. Thành phần: BLĐ, GVTH khối 1, CMHS khối 1.

Ghi chú: Mã ID họp trực tuyến trên Google meet: var-qgft-mex

 

 

Quận 11, ngày 14 tháng 7 năm 2021

(Đã ký và đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop