THÔNG BÁO

Thông báo về đăng ký tuyển sinh và liên hệ nhà trường

10/07/2021

Thực hiện Công văn số 2008/SGDĐT-CTTT ngày 08 tháng 07 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trong cơ sở giáo...

Xem tiếp 

THÔNG BÁO CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

30/04/2020
Căn cứ Kế hoạch số 1221/KH-GDĐT-VP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức cho học sinh đi học trở lại; Căn cứ vào tình hình thực tế và Kế hoạch chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại của nhà trường; Trường TH, THCS và THPT...
Xem tiếp 
backtop