THÔNG BÁO - TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

THÔNG BÁO - TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

THÔNG BÁO - TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

THÔNG BÁO - TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

THÔNG BÁO - TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ
THÔNG BÁO - TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

THÔNG BÁO

Học sinh quay lại trường học tập từ ngày 01 tháng 03 năm 2021

Ngày đăng: 07:05 26-02-2021
Căn cứ Công văn số 546/UBND-VX ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố quay lại trường học tập từ ngày...

THÔNG BÁO DỜI NGÀY TỔ CHỨC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG NĂM HỌC: 2020– 2021

Ngày đăng: 10:06 01-12-2020
Theo kế hoạch làm việc, ngày thứ bảy, 05/12/2020, trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký sẽ tổ chức Lễ Hội Truyền thống năm học 2020 – 2021 - kỷ niệm 23...

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP CẤP TIỂU HỌC VÀ KHỐI 6-7-8-10-11

Ngày đăng: 11:00 07-05-2020
Căn cứ Kế hoạch số 1221/KH-GDĐT-VP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức cho học sinh đi học trở lại; Căn cứ Thông báo số 68/TB-TVK ngày...

THÔNG BÁO CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

Ngày đăng: 10:33 30-04-2020
Căn cứ Kế hoạch số 1221/KH-GDĐT-VP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức cho học sinh đi học trở lại; Căn cứ vào tình hình thực tế...

THÔNG BÁO HỌC SINH TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 03/05/2020

Ngày đăng: 15:19 29-02-2020
Căn cứ Công văn số 1420/UBND-VX ngày 18 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục...

THÔNG BÁO THỜI GIAN TẠM NGHỈ CỦA HỌC SINH DO DỊCH BỆNH nCoV

Ngày đăng: 16:29 07-02-2020
Căn cứ Công văn số 396/UBND-VX ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ...

THÔNG BÁO THỜI GIAN TẠM NGHỈ CỦA HỌC SINH DO DỊCH BỆNH nCoV

Ngày đăng: 16:28 07-02-2020
Căn cứ Công văn số 396/UBND-VX ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ...

Thông báo cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona

Ngày đăng: 21:06 02-02-2020
Căn cứ Công văn số 291/GDĐT-VP ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng...
Kế hoạch năm học
  • NĂM HỌC 2020 - 2021
  • .....................
  • Từ thứ hai ngày 10/05/2021, học sinh khối 9 và 12 đến trường học bình thường, các khối còn lại học t
Tin tức - Sự kiện
Lịch
Video
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Icon 028.39742324
Văn phòng BVT
028.38638103 - 028.38638104
Văn phòng TĐT
028.39742324 - 028.39742325
Liên kết website
backtop