THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

30/04/2020
Căn cứ Kế hoạch số 1221/KH-GDĐT-VP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức cho học sinh đi học trở lại; Căn cứ vào tình hình thực tế và Kế hoạch chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại của nhà trường; Trường TH, THCS và THPT...
Xem tiếp 
backtop