Thực hiện hoạt động dạy học trực tuyến cho học sinh trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19

      Căn cứ Công văn số 505/UBND-VX ngày 14 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19;

      Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh thực hiện hoạt động dạy học trực tuyến cho học sinh trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán 2021 từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021.

      Giúp học sinh theo đúng chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống Covid-19; Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên; Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

 

    

    

    

    

  

 

- Các em đã tham gia học tập trên tinh thần cầu tiến, tự giác, có ý thức rèn luyện trau dồi kiến thức bản thân trong thời gian tạm dừng đến trường vì dịch bệnh Covid-19;

- GVCN và GVBM cùng tham gia tương tác, giúp các em học tập tốt, hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu năm học qua ứng dụng Google Meet và thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của BLĐ nhà trường.

            Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, GVBM trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS thông qua các bài kiểm tra trên Google Forms, Shub Class room (hoặc các ứng dụng khác).

            Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh (theo TT26), giáo viên cập nhật điểm vào hệ thống smas theo kế hoạch.

            Khi các em đi học trở lại, giáo viên tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet, truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại HS.

 

Nguồn tin: trường Trương Vĩnh Ký

BAN BIÊN TẬP

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop