HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

 

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ

 

-  Sau khi PHHS đã xem các thông tin về các nội quy, quy định...  xác nhận bằng cách click  Tôi đã hiểu và đồng ý.

-  Bấm chọn nút Đăng ký bên dưới;

-  Điền đầy đủ thông tin vào HỒ SƠ HỌC SINH (dấu (*): bắt buộc điền thông tin

-  PHHS scan hoặc chụp hình các loại hồ sơ bao gồm:

   +   Học bạ đầy đủ các trang;

   +   Giấy Khai sinh;

   +   Hộ khẩu.

- Bấm chọn Đính kèm để đính kèm các loại hồ sơ theo quy định lên hồ sơ đăng ký, bấm chọn Gửi hồ sơ.

- Thời gian 3 ngày kể từ ngày đăng ký, bộ phận tuyển sinh sẽ thông báo kết quả hồ sơ và hướng dẫn tiếp theo cho quý phụ huynh qua điện thoại.

 

  Xin cám ơn quý PHHS!

 

BAN TUYỂN SINH                          

 

 

 

backtop