Nội quy học sinh

NỘI QUY HỌC SINH

06/05/2022

Học sinh trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký có nghĩa vụ thi hành nội quy sau đây:

Điều 1. Đi học đúng giờ

 

1. Sáng: Có mặt lúc...

Xem tiếp 
backtop