QUY ĐỊNH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023

 

 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023;

Căn cứ Công văn số 509/SGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển trường, xin học lại, bảo lưu kết quả học tập học sinh trung học từ năm học 2021-2022;

Căn cứ theo Quyết định số …/QĐ-SGDĐT ngày .. tháng .. năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 (Loại hình Tư thục và Dân lập);

Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký quy định về việc Tuyển sinh năm học 2022 - 2023 như sau:

1. NGUYÊN TẮC CHUNG

1.1. Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

1.1.1 Học bạ: Đầy đủ thông tin, không tẩy xóa; nếu có sửa chữa phải hợp lệ; có đầy đủ điểm số các môn học theo quy định, lời phê, chữ ký của giáo viên, Hiệu trưởng; tên học sinh trong Học bạ và Giấy khai sinh phải trùng khớp;

1.1.2. Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

1.1.3. Bằng Tốt nghiệp:

-  Đối với học sinh THCS: Học bạ cấp Tiểu học phải có xác nhận đã hoàn thành chương trình cấp Tiểu học hoặc Giấy Chứng nhận Hoàn thành chương trình Tiểu học.

-  Đối với học sinh THPT: Bằng Tốt nghiệp THCS hoặc Giấy Chứng nhận Tốt nghiệp THCS tạm thời.

1.1.4. Giấy Giới thiệu chuyển trường:

-  Đối với học sinh trong Thành phố Hồ Chí Minh:

    +  Giấy Chuyển trường hợp lệ phải được trường chuyển đi cấp và trên hệ thống chuyentruong.hcm.edu.vn có tên học sinh hợp lệ.

    +  CMHS xin mã số định danh học sinh từ trường cũ bao gồm mã số định danh do Sở quản lý và mã số định danh do Bộ cấp.

-  Đối với học sinh ngoài khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: Giấy Chuyển trường hợp lệ phải được cấp thẩm quyền ngành giáo dục duyệt ký:

    +  THCS và THPT: Sở GD-ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp

    +  CMHS xin mã số định danh học sinh từ trường cũ do Bộ cấp.

1.1.5. Giấy Chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ cộng điểm ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp. Các Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích (nếu có).

1.1.6. Nếu hồ sơ còn thiếu, CMHS phải làm Giấy Cam kết và bổ túc đúng thời hạn: Hạn chót bổ sung hồ sơ, Học bạ, Giấy chuyển trường đối với học sinh ở Tỉnh ngày 31/8/2022. CMHS chịu trách nhiệm như đã cam kết với nhà trường khi đăng ký.

Lưu ý: Đối với học sinh từ khối 6 đến khối 12, môn tiếng Anh, các em phải học hệ 7 năm hoặc 10 năm. Nếu trường hợp học sinh học môn tiếng Anh hệ 3 năm, phải có ý kiến phê duyệt của Ban Lãnh đạo.

1.2. Không nhận học sinh

- Lưu ban.

- Thi lại.

- Bị gián đoạn 01 năm hoặc 01 Học kỳ.

- Cấp THCS và THPT: Học sinh có hạnh kiểm Trung bình; cấp Tiểu học: Học sinh chưa Hoàn thành đánh giá các môn học.

- Thiếu tuổi hoặc nhiều tuổi hơn độ tuổi quy định của từng lớp học.

- Bổ túc văn hóa (Giáo dục thường xuyên).

- Học nghề.

2. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

2.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

2.2. Về độ tuổi: Tuổi của học sinh được căn cứ theo Điều lệ trường Tiểu học, Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

Cấp Tiểu học

Cấp THCS

Cấp THPT

Lớp

Tuổi

Năm sinh

Lớp

Tuổi

Năm sinh

Lớp

Tuổi

Năm sinh

1

6

2016

6

11

2011

10

15

2007

2

7

2015

7

12

2010

11

16

2006

3

8

2014

8

13

2009

12

17

2005

4

9

2013

9

14

2008

 

 

 

5

10

2012

 

 

 

 

 

 

  

  

   - Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp đang xét tuyển được giảm hoặc tăng, căn cứ vào tuổi của năm học trước.

    - Học sinh thuộc diện dân tộc thiểu số, học sinh là người Việt Nam ở nước ngoài về nước, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với quy định.

    - Trường hợp học thiếu tuổi, học sinh phải có Giấy chứng nhận của các cấp có thẩm quyền (Sở GD-ĐT).

2.3. Điều kiện xét tuyển

    - Lớp 1: Được Phó Hiệu trưởng phụ trách Tiểu học trực tiếp khảo sát.

    - Lớp 2, 3, 4, 5

          + Kết quả đánh giá các môn học: Hoàn thành;

          + Các năng lực, phẩm chất: Tốt;

          + Bài kiểm tra định kì cuối năm học môn TIẾNG VIỆT, môn TOÁN: từ 7,0 điểm trở lên.         

    - Lớp 6

          + Kết quả đánh giá các môn học: Hoàn thành;

          + Các năng lực, phẩm chất: Tốt;

          + Bài kiểm tra định kì cuối năm học môn TIẾNG VIỆT và môn TOÁN: từ 7,0 điểm trở lên.   

    - Lớp 10

          + Điểm học lực cuối năm lớp 9 từ KHÁ trở lên; môn VĂN, ANH VĂN điểm tổng kết từ  6,0 điểm trở lên; môn TOÁN từ 6,5 điểm trở lên.

          + Hạnh kiểm từ KHÁ trở lên.

    - Lớp 7:

          + Kết quả học tập từ KHÁ trở lên; môn TOÁN có điểm tổng kết từ 6,5 trở lên; môn ANH VĂN có điểm tổng kết từ 6,0 trở lên.

          + Kết quả rèn luyện từ KHÁ trở lên.

    - Lớp 8, 9 và 11

          + Học lực từ KHÁ trở lên; môn TOÁN có điểm tổng kết từ 6,5 trở lên; môn ANH VĂN có điểm tổng kết từ 6,0 trở lên.

          + Hạnh kiểm từ KHÁ trở lên.

    - Lớp 12

         + Học lực từ KHÁ trở lên; môn TOÁN có điểm tổng kết từ 7,0 trở lên; môn VĂN, ANH VĂN có điểm tổng kết từ 6,5 trở lên.

         + Hạnh kiểm từ KHÁ trở lên.

Lưu ý:

- Khi xét điểm thi tuyển môn VĂN - TIẾNG VIỆT, TOÁN, ANH VĂN, nhà trường sẽ kết hợp với điểm tổng kết của các môn học đó trong Học bạ để linh hoạt.

- Các trường hợp học sinh có học lực yếu hơn so với quy định tuyển sinh, phải có sự chấp thuận của Lãnh đạo nhà trường.

2.4. Tiêu chuẩn tuyển sinh vào Ký túc xá

- Ưu tiên cho học sinh hộ khẩu các Tỉnh.

- Học sinh vùng ven, ngoại thành: Có học lực (Kết quả học tập) Khá, hạnh kiểm (Kết quả rèn luyện) Tốt.

- Các trường hợp đặc biệt khác, phải có sự chấp thuận của Lãnh đạo nhà trường./.

 

     

Nơi nhận

  • HĐ Tuyển sinh;
  • Lưu: HC-VT.

Quận 11, ngày .. tháng 04  năm 2022

 HIỆU TRƯỞNG

 

backtop