Quy định tuyển sinh

QUY ĐỊNH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023

06/05/2022

 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định...

Xem tiếp 
backtop